Hội Chữ thập đỏ BV Nguyễn Tri Phương nhận Giải thưởng tình nguyện Quốc gia năm 2022

Nội dung

Với chủ đề “Đoàn kết thông qua hoạt động tình nguyện” (Solidarity through volunteering), nhằm tôn vinh tinh thần đoàn kết thông qua hoạt động tình nguyện; Vì một đất nước Việt Nam phát triển thịnh vượng và hạnh phúc trong tương lai, chúng ta hãy cùng nhau hành động ngay bây giờ vì tương lai tốt đẹp của cộng đồng, quê hương, đất nước và của chính chúng ta.

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia được khởi xướng từ năm 2011, qua 11 năm liên tiếp, giải thưởng đã có hơn 240 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của đất nước và cộng đồng. Năm 2022, giải thưởng đã tiếp nhận 258 hồ sơ được xét chọn và đề cử từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên khắp cả nước và được tiến hành bình chọn, chia sẻ lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình chọn của cộng đồng. Hội đồng bình chọn toàn quốc Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia đã bỏ phiếu, bình chọn 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của đất nước và cộng đồng trong năm 2022.  

return to top