Nhận tài trợ máy xét nghiệm nhanh Covid-19

Nội dung

Xin trân trọng cảm ơn:

- Những Người Yêu Sài Gòn,

- Công Ty UniqueM và

- Công Ty Việt Tiến

return to top