Tổng Công ty Cổ phần Vận Tải dầu khí - PVTrans tặng xe cứu thương hỗ trợ phòng chống Covid-19

Nội dung

BV Nguyễn Tri Phương đón tiếp từ Tổng Công ty Cổ phần Vận Tải dầu khí - PVTrans:

  • Ông Phạm Việt Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ Tịch Hội đồng quản trị
  • Ông Nguyễn Viết Long – Phó Tổng Giám đốc
  • Ông Lưu Trung Duy - Chủ tịch Công đoàn
  • Ông Nguyễn Văn Bằng – Trưởng Ban An toàn Pháp Chế
  • Ông Đào Quang Trung – Phó Ban An toàn Pháp chế
  • Ông Đào Hà Thanh – Phó Chánh Văn Phòng

 

Xin trân trọng cảm ơn./.

return to top