Trao trả tài sản đánh rơi của thân nhân bệnh nhân ngày 25/05/2023

Nội dung

Vào ngày 25/5/2023, Trong quá trình đi tuần tra an ninh bệnh viện, nhân viên an ninh phát hiện điện thoại đánh rơi cùng số tiền 500.000 đồng kẹp trong điện thoại tại khu vực thu viện phí. Qua nghiệp vụ của mình, Bộ phận an ninh đã trình báo lên Ban Giám đốc và tiến hành xác minh chủ sở hữu của tài sản là của chị H.T.T.Ngân.

 Sau khi liên hệ được chị Ngân, Bộ phận an ninh đã trao trả lại cho chị.

 

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top