✴️ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có khám bệnh vào ngày lễ, Tết không?

Nội dung

Hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) đều phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về lao động và thời gian lao động, do vậy các cơ sở y tế quyết định có hoặc không tổ chức KCB BHYT phải dựa trên khả năng cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu KCB cho người dân. Theo Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC, nếu tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ, bệnh viện phải thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám, chữa bệnh trước khi thực hiện. Do đó, người dân có thể đăng ký nơi KCB ban đầu tại các cơ sở có thực hiện KCB BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ.

 

Đối với các cơ sở KCB không tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ: các trường hợp cấp cứu vào ngày nghỉ, ngày lễ thì quyền lợi của người tham gia BHYT không thay đổi so với các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và chi phí KCB sẽ được BHYT thanh toán theo các quy định về mức hưởng BHYT.

 

BV Nguyễn Tri Phương không hoạt động khám bệnh ngoại trú vào các ngày lễ, Tết (và ngày nghỉ bù nếu có) như sau:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

 

Riêng hoạt động khám chữa bệnh cấp cứu tại BV NTP trong dịp lễ, Tết vẫn luôn đảm bảo 24/7. Người dân đến khám chữa bệnh cấp cứu sẽ vẫn được hưởng bảo hiểm (trường hợp có BHYT) như quy định nêu trên.

 

Về hoạt động khám ngoài giờ, xin theo dõi thêm tại đây

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top