✴️ Đến khám tại BV Nguyễn Tri Phương cần xét nghiệm tầm soát Covid không?

Nội dung

Những thay đổi về việc xét nghiệm tầm soát Covid tại BV Nguyễn Tri Phương, áp dụng từ 14/02/2022:

 

Qua thông tin trên - người khám bệnh sẽ cần tầm soát Covid nếu:

  • Trong quá trình khám chữa bệnh có thực hiện thủ thuật có nhiều nguy cơ tạo giọt bắn, hoặc
  • Là người có nguy cơ mắc Covid.
  • Những trường hợp cần thiết khác sẽ do BS thăm khám trực tiếp quyết định.

Kính báo./.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top