Thông tin về giá tiền một số gói khám sức khỏe (theo nhu cầu, dành cho cá nhân)

Nội dung

BÁO GIÁ NÀY CẬP NHẬT ĐẾN 31/5/2021

Khám sức khỏe không được thanh toán BHYT - khách hàng phải thanh toán thu phí

 

A. Công khám + tổng kết hồ sơ: 160.000đ

 

B. Khám sức khỏe theo thông tư 14 (xin việc, đi làm, đi học)

- Khám + tổng kết hồ sơ

- Các khoản khác:

 - Mẫu phiếu

 - Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi

 - Đường máu

 - Urê ( máu )

 - Creatinin ( máu )

 - ASAT ( GOT )

 - ALAT ( GPT )

 - Tổng phân tích nước tiểu

 - Xquang tim phổi

 

Chi phí khoảng: 493.000đ

 

C. Khám sức khỏe lấy thẻ xanh

- Khám + tổng kết hồ sơ

- Các phí khác:

 Mẫu phiếu 

 Xquang tim phổi

 Soi phân

 XN VGSV A ( Anti-HAV.IgM )

XN VGSC E (Anti HEV) - tùy chọn

 

Chi phí khoảng: 446.700đ - 630.700đ

 

C. Khám sức khỏe lấy sổ hồng

- Khám + tổng kết hồ sơ

- Các chi phí khác:

Mẫu sổ hồng

 X quang tim phổi

Soi phân

 XN HBSAg

 Anti HCV

 HIV 

 TPHA Định tính (giang mai)

Siêu âm bụng - tùy chọn

 

Chi phí khoảng: 772.700đ - 848.700đ

 

D. Khám sức khỏe lấy giấy phép lái xe

- Khám + tổng kết hồ sơ

- Các chi phí khác:

 Mẫu phiếu

 Khám tổng quát (phải có khám tâm thần kinh)

Test Methaphetamin, Amphetamin , Morphin/Heroin, Marijuana ( cần sa )

Tổng phân tích tế bào máu

Glucose (đường máu)

Ure - Creatinine (chức năng thận)

SGOT-SGPT (chức năng gan)

HBsAg (viêm gan B)

HbA1C (tầm soát tiểu đường)

Tổng phân tích nước tiểu

Điện tim thường

Siêu âm bụng tổng quát

Xquang KTS ngực thẳng

 

Chi phí khoảng: 1.011.800đ

 

 * Về các gói khám sức khỏe theo yêu cầu khác có thể liên hệ khu khám dịch vụ (lầu 1 khu A)

** Về các gói khám sức khỏe cho công ty - vui liên hệ phòng Chỉ đạo tuyến (khu E)

 

Chia sẻ trên Zalo
return to top