✴️ Xử trí suy hô hấp do COVID-19

Nội dung

John J. Marini, MD1; Luciano Gattinoni, MD2 Author Affiliations Article Information JAMA. Published online April 24, 2020. doi:10.1001/jama.2020.6825

Người dịch: BS. Đặng Thanh Tuấn

Xin xem toàn bộ tài liệu tại đây./.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ trên Zalo
return to top