Bệnh viện, phòng khám nào được khám chữa bệnh cho người nước ngoài?

Nội dung

Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh có nhân sự được xác nhận đủ điều kiện sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám chữa bệnh của Sở Y tế TP.HCM.

return to top