Cái giá của kinh nghiệm

Nội dung

Động cơ của một con tàu lớn bị hỏng và không ai có thể sửa chữa nó, vì vậy họ đã thuê một kỹ sư cơ khí với hơn 40 năm kinh nghiệm.

Anh kiểm tra động cơ rất kỹ lưỡng, từ trên xuống dưới. Sau khi nhìn thấy mọi thứ, người kỹ sư dỡ túi và rút ra một chiếc búa nhỏ.

Anh nhẹ nhàng gõ một cái gì đó. Chẳng bao lâu, động cơ đã hoạt động trở lại. Động cơ đã được sửa chữa!

7 ngày sau, kỹ sư đề cập rằng tổng chi phí sửa chữa con tàu khổng lồ là 20.000 đô la cho chủ tàu.

Chủ sở hữu: “Cái quái gì? Anh hầu như không làm gì cả. Hãy cho chúng tôi một hóa đơn chi tiết."

Đơn giản: “Gõ bằng búa: $ 2.

Biết gõ ở đâu và gõ như thế nào: $ 19.998”

Tầm quan trọng của việc đánh giá cao chuyên môn và kinh nghiệm của một người... Bởi vì đó là kết quả của những cuộc đấu tranh, thử nghiệm và thậm chí cả nước mắt.

Nếu tôi làm một công việc trong 30 phút, đó là bởi vì tôi đã dành 20 năm để học cách làm việc đó trong 30 phút. Bạn nợ tôi những năm tháng, không phải phút giây.

- - -

"Thầy thuốc già - con hát trẻ", thật ra cái điều mà không có bất cứ ai dạy tốt hơn và cũng không có ai lấy giá đắt hơn: kinh nghiệm!

Vì vậy, ngành y luôn tôn vinh những bậc đàn anh với tất cả sự kính trọng - đó là luật bất thành văn và bất biến!

return to top