THỰC TRẠNG VIỆC ĐĂNG KÝ SUẤT ĂN DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2020

Nội dung

ĐẶT VẤN ĐỀ

Dinh dưỡng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khoẻ và sự phát triển của cơ thể. Dinh dưỡng đầy đủ là bữa ăn có đủ các thành phần dinh dưỡng cả về số lượng và chất lượng.

Dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong điều trị hầu hết các bệnh lý. Điều trị toàn diện luôn bao gồm điều trị dinh dưỡng cho người bệnh. Can thiệp dinh dưỡng kịp thời và phù hợp giúp gia tăng hiệu quả điều trị, giảm thời gian và chi phí điều trị, giảm nguy cơ suy dinh dưỡng, nhiễm trùng bệnh viện và phòng ngừa nhiều biến chứng khác. Thông tư 08/2011/TT-BYT về công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện đã chính thức qui định dinh dưỡng là giải pháp điều trị bên cạnh dùng thuốc hoặc các liệu pháp điều trị khác, tỷ lệ ăn trong bệnh viện còn là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá chất lượng công tác dinh dưỡng.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là một bệnh viện đa khoa, nên việc cung cấp suất ăn cho tất cả các bệnh nhân nội trú là một vấn đề cần đặt ra, khoa Dinh dưỡng-Tiết chế kết hợp với Bác sĩ điều trị để cung cấp suất ăn theo tình trạng của người bệnh.

Nhằm muốn biết các yếu tố liên quan bệnh nhân nội trú đang đăng ký suất cơm, vì vậy chúng tôi muốn tiến hành khảo sát, từ đó có thể đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hơn trong việc đăng ký suất cơm cho người bệnh, giúp hỗ trợ công tác điều trị đạt kết quả tốt.

KẾT LUẬN

Trong thời gian nghiên cứu chỉ có 09 khoa đăng ký suất cơm, trong đó chế độ sản khoa và đái tháo đường chiếm tỷ lệ cao. Đa số là người bệnh tự đăng ký nhiều trong khi đó lại không biết có chế độ ăn trong bệnh viện. Về phần suất ăn thì nhiều người bệnh trả lời mặt tích cực nhiều hơn mặt tiêu cực, và nguyên nhân chính dẫn đến việc đăng ký ăn là thuận tiện. Có hơn 2/3 bệnh nhân đồng ý nếu như bệnh viện bắt buộc ăn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Ths. Nguyễn Thị Lan Hương, (2019), http://benhviendakhoatinhphutho.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/tabid/92/t/tam-quan-trong-cua-suat-an-benh-ly/title/2280/ctitle/18/language/vi-N/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1,trích dẫn 18/09/2020
  2. TS Trần Quốc Cường, (2019), https://tuoitre.vn/tang-suat-an-dinh-duong-khi-nam-vien-ra-sao-20190827215444484.htm, trích dẫn 18/09/2020
  3. Thông tư 08-2011 Bộ Y tế, https://kcb.vn/vanban/thong-tu-so-082011tt-byt-ngay-26012011-cua-bo-y-te-ve-huong-dan-cong-tac-dinh-duong-tiet-che-trong-benh-vien, trích dẩn 18/09/2020

 

 

Chia sẻ trên Zalo
return to top