Hướng dẫn thủ tục cấp, nhận giấy báo tử

Nội dung

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hướng dẫn thủ tục về cấp, nhận giấy báo tử cho  bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

 

I. Thủ tục cấp,nhận giấy báo tử :

1. Thủ tục cấp, nhận giấy báo tử : Người thân thích phải cung cấp giấy tờ (photo để bệnh viện đối chiếu làm cơ sở cấp giấy báo tử (Tất cả những giấy tờ bệnh viện lưu lại 1 bản photo)

 • Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu: Bản chính của BN và người thân thích
 • Giấy tờ chứng minh là người thân thích:
  • Người có quan hệ hôn nhân (vợ/chồng): Giấy đăng ký kết hôn hoặc kiểm tra thông tin trên App định danh điện tử VNeID của người thân thích (Dữ liệu quốc gia về dân cư thể hiện mối quan hệ người thân thích).
  • Người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời: Giấy Thông báo “Số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” do Công An phường cung cấp hoặc giấy khai sinh của BN và người thân thích  hoặc kiểm tra thông tin trên App định danh điện tử VNeID của người thân thích.
  • Người có quan hệ nuôi dưỡng: Giấy khai sinh của BN, Giấy xác nhận nuôi dưỡng, giấy xác nhận đơn vị bảo trợ xã hội.
  • Người có giấy ủy quyền của người thân thích của bệnh nhân.

Lưu ý: Trường hợp mất CCCD có thể thay thế bằng hộ chiếu hoặc đơn trình báo mất giấy CCCD có hình và dấu giáp lai của cơ quan công an nơi cư trú.

2.  Nhận giấy báo tử (người thân thích của BN).

 • Người có quan hệ hôn nhân
 • Người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời
 • Người có quan hệ nuôi dưỡng
 • Trường hợp khác:
  • Người có giấy ủy quyền của người thân thích của bệnh nhân và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền và của bệnh nhân. Giấy ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người thân thích của bệnh nhân cư trú, trong giấy ủy quyền ghi rõ nội dung: “Ủy quyền cho ông (bà) A là (mối quan hệ với bệnh nhân) được nhận giấy báo tử của bệnh nhân tên là…tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương.”

Lưu ý: Người thân thích nhận Giấy báo tử của bệnh nhân có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký.

 

II.  Cấp lại giấy báo tử

Giấy báo tử chỉ được cấp lại trong những trường hợp sau:

1. Trường hợp nhầm lẫn khi ghi chép Giấy báo tử:

Đối với  người thân thích của người tử vong:

 • Người thân thích của người tử vong làm Đơn đề nghị cấp lại giấy báo tử theo mẫu đính kèm, kèm theo giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn gửi phòng Kế hoạch Tổng hợp (là nơi đã cấp giấy báo tử ban đầu cho người tử vong).
 • Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn: đối với trường hợp nhầm lẫn về họ, chữ đệm, tên người tử vong, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, số chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân của người tử vong thì gửi kèm bản photo một trong các giấy tờ chứng minh sự nhầm lẫn sau đây: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân thể hiện nội dung nhầm lẫn do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng ( giấy tờ chứng minh về nơi cư trú) và mang theo bản chính các giấy tờ chứng minh sự nhầm lẫn để đối chiếu.

Đối với nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

 • Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy báo tử bao gồm: đơn đề nghị và chứng từ chứng minh kể trên kèm Giấy báo tử đã cấp lần đầu (bản gốc) để hủy.
 • rong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đề nghị cấp lại giấy báo từ, phòng Kế hoạch tổng hợp có trách nhiệm cấp lại giấy báo tử cho người tử vong có mộc “Cấp lại”. 
 • Trường hợp cần xác minh thông tin để cấp lại giấy báo tử thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày làm việc.

Lưu ý: Giấy báo tử cấp lại phải có số đúng như giấy báo tử đã cấp lần đầu.

2. Trường hợp mất, rách, nát giấy báo tử:

Đối với người thân thích của người tử vong:

 Người thân thích của người tử vong phải làm Đơn đề nghị cấp lại Giấy báo tử quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 24/2020/TT-BYT  gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp Giấy báo tử lần đầu.

Đối với nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương:

 • Trong thời hạn tối đa là 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy báo tử, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thu hồi Giấy báo tử bị rách, nát; kiểm tra thông tin trong đơn và đối chiếu với bản Giấy báo tử lưu lại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp.
 • Giấy báo tử được cấp lại phải ghi rõ số, quyển số của Giấy báo tử cũ và đóng dấu “Cấp lại”.
 • Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày làm việc (Trường hợp mất giấy báo tử) 

 

III. Mẩu đơn đề nghị cấp lại giấy báo tử

Tải mẫu đơn TẠI ĐÂY

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top