Hướng dẫn thủ tục cấp tóm tắt hồ sơ bệnh án

Nội dung

I. Đối với cá nhân ( Bệnh nhân, người thân thích của Bệnh nhân):

Cung cấp các giấy tờ sau:

  • Đơn xin cấp tóm tắt bệnh án (theo mẫu) tại Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
  • Giấy ra viện bản chính hoặc bản photo của bệnh nhân.
  • Căn cước công dân bản chính hoặc bản photo của bệnh nhân.
  • Giấy tờ tùy thân của cá nhân .
     

 

II.    Đối với cơ quan/tổ chức/đơn vị:

Cung cấp các giấy tờ sau: 

  • Giấy giới thiệu liên hệ công tác của cơ quan/tổ chức/ đơn vị
  • Giấy ra viện bản photo của bệnh nhân.
  • Căn cước công dân bản photo của bệnh nhân.
  • Giấy tờ tùy thân của cá nhân đại diện tổ chức đến liên hệ công tác.

 * Nhân viên phòng Kế hoạch Tổng Hợp tiếp nhận, kiểm tra tính xác thực của giấy giới thiệu, đơn đề nghị và cung cấp giấy hẹn nhận tóm tắt hồ sơ bệnh án.( Không quá 07 ngày làm việc)

 

III. Mẩu đơn xin tóm tắt bệnh án

Tải mẫu TẠI ĐÂY

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top