Mối liên hệ giữa paracetamol và bệnh tự kỷ

Nội dung

"Nghiên cứu này không cung cấp đủ bằng chứng để ủng hộ nhận định rằng có mối liên quan mạnh mẽ giữa việc sử dụng paracetamol và sự có mặt của các triệu chứng tự kỷ. Các kết quả được trình bày chỉ có tính sơ bộ, và vì vậy không phải là vấn đề đáng lo ngại đối với các gia đình hoặc phụ nữ mang thai".

Những phát hiện ban đầu được thu thập khi các nhà nghiên cứu tại Tây Ban Nha tiếp nhận 2.644 cặp mẹ-con trong một nghiên cứu thuần tập khi mang thai, và hỏi các bà mẹ về việc sử dụng paracetamol trong khi mang thai. Theo kết quả, khi đánh giá vào lúc 5 tuổi, những trẻ tiếp xúc có nguy cơ cao bị các triệu chứng tăng động hoặc xung động.

Nhưng không thể ghi nhận được liều chính xác do các bà mẹ không thể nhớ được chính xác, điều mà các chuyên gia cho rằng đã khiến cho nhận định trở nên thiếu đầy đủ. "Đúng như các tác giả đã nói, cần có thêm những nghiên cứu có kiểm soát thận trọng các yếu tố khác để xem rút cuộc liệu có tồn tại một mối liên quan như vậy hay không," TS Cusack phát biểu.

Ông nói thêm rằng đã có "một loạt các yếu tố môi trường liên quan đến bệnh tự kỷ mà sau này bị phủ nhận", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu thập đầy đủ bằng chứng trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào như vậy .

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top