Thông báo mời thầu "vv bán hồ sơ yêu cầu cho gói thầu - Gói thầu: "Mua sắm bổ sung vật tư y tế năm 2022 theo kết quả đấu thầu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và các bệnh viện khác năm 2022""

Nội dung

DOWNLOAD

Thông báo mời thầu "vv bán hồ sơ yêu cầu cho gói thầu - Gói thầu: "Mua sắm bổ sung vật tư y tế năm 2022 theo kết quả đấu thầu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và các bệnh viện khác năm 2022"" tải file tại đây

return to top