Thông báo "vv bán hồ sơ mời thầu cho gói thầu - Gói thầu: "Mua sắm vật tư y tế kỹ thuật cao chuyên khoa Ngoại Thần Kinh lần 1 năm 2022""

Nội dung

DOWNLOAD

Thông báo "vv bán hồ sơ mời thầu cho gói thầu - Gói thầu: "Mua sắm vật tư y tế kỹ thuật cao chuyên khoa Ngoại Thần Kinh lần 1 năm 2022"" tải file tại đây

return to top