✴️ Đồng thuận ESGO/ISUOG/IOTA/ESGE về chẩn đoán tiền phẫu u buồng trứng

Nội dung

????????Thông cáo về siêu âm (Số 1–6)

1️⃣ Đánh giá của chuyên gia siêu âm (cấp III) phân biệt các khối u buồng trứng lành tính và ác tính là hiệu quả nhất.

– Mức chứng cứ: 1a

– Bậc công bố: A

2️⃣ Nếu không có chuyên gia siêu âm, áp dụng các mô hình chẩn đoán dựa trên siêu âm có thể hỗ trợ bác sĩ lâm sàng phân biệt khối u buồng trứng lành tính và ác tính.

– Mức chứng cứ: 2a

– Bậc công bố: B

3️⃣ Các mô hình chẩn đoán dựa trên siêu âm (mô hình nguy cơ đơn giản IOTA Simple Rules hay mô hình IOTA ADNEX) được ưa chuộng hơn nồng độ CA 125, HE4 hay ROMA vì giúp phân biệt giữa khối u buồng trứng lành tính và ác tính tốt hơn.

– Mức chứng cứ: 2b

– Bậc công bố: B

4️⃣ Mô hình IOTA ADNEX và mô hình đánh giá nguy cơ Quy tắc đơn giản IOTA được khuyến nghị vì tốt hơn các hệ thang điểm đánh giá hình thái hiện có, kể cả RMI.

– Mức chứng cứ: 1b

– Bậc công bố: A

5️⃣ Mô hình IOTA ADNEX là mô hình đa tầng và hữu dụng trong chẩn đoán phân biệt các u lành tính, u giáp biên, ung thư buồng trứng giai đoạn sớm hay giai đoạn tiến triển và các u di căn thứ phát.

– Mức chứng cứ: 3b

– Bậc công bố: C

6️⃣ Ngưỡng nguy cơ có di căn thứ phát: 10% (dự đoán bằng mô hình IOTA ADNEX), trên ngưỡng đó cần khảo sát tìm cơ quan khởi phát.

– Mức chứng cứ: 5

– Bậc công bố: D

7️⃣ CA 125 là dấu chỉ sinh học đơn độc tốt nhất trong phân loại đặc điểm các u buồng trứng trước phẫu thuật. Tuy nhiên, CA 125 không là xét nghiệm hữu ích trong tầm soát u buồng trứng

– Mức chứng cứ: 2b

– Bậc công bố: B

 

???? ????Thông cáo về các chỉ dấu sinh học khối u (Số 7–12)

8️⃣ Cả HE4 hay ROMA đều không tăng khả năng phân biệt giữa u lành hay u ác so với CA 125 đơn độc.

– Mức chứng cứ: 2b

– Bậc công bố: B

9️⃣ CA 125 không tăng hiệu quả các mô hình nguy cơ dựa trên siêu âm để phân biệt u lành hay u ác.

– Mức chứng cứ: 2b

– Bậc công bố: B

???? CA 125 là chỉ dấu sinh học hữu ích trong trường hợp nghi ngờ ác tính và giúp phân biệt giữa các phân nhóm u ác tính như u giáp biên, ung thư buồng trứng nguyên phát giai đoạn sớm và giai đoạn tiến triển hoặc di căn thứ phát.

– Mức chứng cứ: 2b

– Bậc công bố: B

1️⃣1️⃣ CEA có thể hữu ích trong một số trường hợp đặc biệt như phân biệt giữa ung thư buồng trứng nguyên phát và thứ phát.

– Mức chứng cứ: 3b

– Bậc công bố: C

1️⃣2️⃣ CA 19-9 có thể giúp phân biệt u di căn buồng trứng.

– Mức chứng cứ: 3b

– Bậc công bố: C

Xem toàn bộ tài liệu TẠI ĐÂY

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top