✴️ Tổng hợp tài liệu Vắc xin phòng COVID-19 của HCDC

Nội dung

Tài liệu truyền thông

Phân loại đối tượng tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19

 

Tìm hiểu về tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19

 

Hãy tiêm vắc-xin khi đến lượt!

 

Hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe sau tiêm vắc-xin phòng COVID-19

 

Thông tin cần biết về vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca

 

Thông tin cần biết về vắc xin phòng COVID-19 Moderna

 

Thông tin cần biết về vắc xin phòng COVID-19 Pfizer-Biontech

 

Phân loại đối tượng và thay đổi phiếu khám sàng lọc trước tiêm

 

Những điều cần biết sau khi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

 

Những điều cần biết trước khi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

 

Phản ứng sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca

 

Những điều cần nhớ khi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

 

Những điều cần biết về tiêm vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca

 

Những điều cần biết khi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

 

Mở rộng đối đối tượng tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19

 

Vắc xin phòng COVID-19 và vấn đề sinh sản, nuôi con bằng sữa mẹ

 

Tìm hiểu về các loại vắc-xin phòng COVID-19 được phê duyệt tại Việt Nam

 

Dinh dưỡng và vận động trước và sau khi tiêm vắc-xin phòng COVID-19

 

Sự thật về vắc xin phòng COVID-19

 

Hiểu biết về vắc-xin phòng COVID-19

 

Videos

Tổ chức Y tế Thế giới thông tin về các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng vắc-xin COVID-19

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top