U khoang cạnh hầu

Nội dung

- Khoang cạnh hầu là một khoang khó và phức tạp nhất cơ thể. Khoang chủ yếu chỉ chứa mỡ và thần kinh mạch máu rất nhỏ. Nhưng nếu nắm được khoang cạnh hầu sẽ hóa giải được 4 khoang bệnh lý quanh nó.

- Khoang cạnh hầu có dạng kim tự tháp ngược, đế tháp là nền sọ và đỉnh tháp là xương móng. Như vậy nó sẽ có 4 mặt. Các mặt này do các 4 khoang chứa các cấu trúc giải phẫu ráp lại. Mỏm trâm của xương thái dương chĩa thẳng vào kim tự tháp và chia thành hai phần là ½ phần tháp trước trâm và ½ phần tháp sau mỏm trâm.

+ Đế tháp: nền sọ.

+ Đỉnh tháp: xương móng.

+ Mặt trong: khoang niêm mạc hầu (K vòm hầu sẽ tấn công từ mặt trong ra).

+ Mặt ngoài: khoang tuyến mang tai (Bướu hỗn hợp lành tính – Benign mixed tumor hoặc ung thư nhày bì – mucoepidermoid carcinoma sẽ tấn công từ mặt ngoài vào trong).

+ Mặt trước: khoang cơ cắn (Rhabdomyosarcoma cơ cắn sẽ tấn công từ trước ra sau).

+ Mặt sau: khoang cảnh (Thường là hạch bệnh lý hoặc có thể có u cuộn mạch cảnh hoặc u bao thần kinh sẽ tấn công từ mặt sau ra trước)

 

- Như vậy tổn thương khoang cạnh hầu thường là thứ phát. Một trong những mẹo quan trọng đánh giá các tổn thương vùng hầu đó là bạn phải lập tức đối chiếu hình tứ giác khoang cạnh hầu hai bên. Nếu bên nào bị biến dạng là bạn phải xem tiếp cạnh nào bị biến dạng từ đó bạn hãy đánh giá tổn thương khoang nào đã gây ra biến dạng cạnh đó. Thông thường bệnh lý hay xảy ra ở cạnh trong nhất.

 

RHABDOMYOSARCOMA CƠ CẮN TẤN CÔNG KHOANG CẠNH HẦU TỪ TRƯỚC RA SAU.

 

HÌNH U MỠ KHỔNG LỒ NGUYÊN PHÁT KHOANG CẠNH HẦU

Biên soạn: TS.BS Nguyễn Minh Đức

return to top