✴️ Nhuộm papanicolaou

Nội dung

ĐẠI CƯƠNG

Kết hợp một phẩm nhuộm nhân bằng hematoxylin Harris và một phẩm nhuộm bào tương bởi Orange G và một phẩm nhuộm chủ yếu là Verte lumière, nâu Bismarck và Eosin (hỗn hợp đa sắc EA50 của Papanicolaou). Từ khá lâu, phương pháp này được chọn để nhuộm các tế bào ung thư.

 

CHỈ ĐỊNH

Tất cả các tiêu bản tế bào học

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Tiêu bản nhúng liên tục trong cồn 900, 800, 500 rồi nước cất 2 lần x 30‘ mỗi bể.

Nhuộm nhân trong hematoxylin Harris 3 - 6 phút.

Rửa nước cất

Nhúng 6 lần trong dung dịch acid HCL 0.25 .

Rửa nước chảy 6 phút (rồi tráng nước cất 30‖ ).

Chuyển liên tục trong cồn 500, 700, 800, 900 30‖ mỗi bể.

Nhuộm trong dung dịch Orange G 90‖.

Nhúng trong 2 bể liên tiếp cồn 950 30‖ mỗi bể.

Nhuộm trong dung dịch đa sắc EA50 của Papanicolaou 90‘‘.

Nhúng qua 3 bể cồn 950 30‖ mỗi bể.

Chuyển vào cồn tuyệt đối.

Chuyển vào hỗn hợp cồn/xylen t  lệ 1:1 rồi vào xylen và gắn Baume.

Kết quả:

Nhân tế bào

xanh xám hoặc tím.

Bào tương của các tế bào ưa acid

màu hồng đỏ hoặc vàng. 

Bào tương của các tế bào ưa bazơ         

xanh sáng đôi khi xanh ve sẫm.

Pha chế các dung dịch:

Hematoxylin Harris:             Hematoxylin      5 g

                                            Cồn tuyệt đối     50 ml

                                            Alum potassium hay ammonium     100g.

                                            Nước cất           1000 ml.        

                                            Oxyt thu  ngân    2,5 g.             

                                            Acid acetic lạnh 20 ml.

Dùng bình chứa 2000 ml để hoà tan alum và nước cất bằng cách đun nóng. Hoà tan hematoxylin và cồn vào một cốc nhỏ. Lắc mạnh để hematoxylin tan hết rồi trộn 2 dung dịch vào nhau. Đun sôi dung dịch nhanh nhất nếu có thể. Lấy dung dịch ra khỏi bếp và cho từng ít một oxyt thu  ngân vào. Tiếp tục đun lại dung dịch cho đến khi có màu tím thẫm. Lấy dung dịch ra khỏi bếp và làm lạnh đột ngột . Sau cùng cho acid acetic vào. Lọc trước khi dùng. *Dung dịch Orang G :

 

Orange G

0,5 g 

 

Cồn 95

100 ml

 

*Hỗn hợp EA50

Acid phosphotungstic

0,015 g.

 

Verte lumière jaunâtre

0,375 g.

 

Brun Bismarck

0,4 g

 

Eosin jaunâtre

2,5 g

 

Nước cất

50 ml

 

Cồn 960 

609 g

 

Methanol absolu

160 g

Dung dịch acid phosphotungstic trong cồn etanol 500 (1,7 g trong 5 ml)5 ml

            Lithium carbonat bão hòa 5 ml

            Acid acetic glacial    1 ml

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top