✴️ Định lượng Catecholamin - Nước tiểu

Nội dung

NGUYÊN LÝ

Catecholamin trong nước tiểu được định lượng bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Nhân viên xét nghiệm khoa hóa sinh.

Phương tiện, hóa chất:

Phương tiện:

Máy phân tích sắc ký lỏng cao áp.

Hóa chất:

Internal standard.

Dilution Reagent.

Basic Reagent.

Acidic Reagent.

Wash.

Elution Reagent.

Hóa chất được bảo quản ở 2- 8ºC. Hạn sử dụng: Theo ngày ghi trên hộp.

Người bệnh:

Cần được tư vấn về mục đích của việc làm xét nghiệm.

Phiếu xét nghiệm:

Thực hiện theo chỉ định của bác sĩ lâm sàng.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Lấy bệnh phẩm:

Nước tiểu 24 giờ.

Nước tiểu 24 giờ được bảo quản bằng 5ml HCl 37% ở 2- 8ºC.

Tiến hành kỹ thuật:

Chuẩn bị hóa chất:

Chuẩn bị hóa chất, chất chuẩn, chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm CATECHOLAMIN.

Tiến hành kỹ thuật:

Cài đặt chương trình, các thông số kỹ thuật xét nghiệm CATECHOLAMIN theo chương trình của máy.

Tiến hành chuẩn CATECHOLAMIN.

Kiểm tra chất lượng xét nghiệm CATECHOLAMIN. Nếu kết quả kiểm tra chất lượng đạt (không vi phạm các luật kiểm tra chất lượng): Tiến hành thực hiện xét nghiệm cho người bệnh; nếu kết quả vi phạm vào luật kiểm tra chất lượng: Chuẩn lại máy và kiểm tra chất lượng lại.

Phân tích mẫu bệnh phẩm của người bệnh theo chương trình của máy. Nếu kết quả vượt quá ngưỡng tuyến tính của máy: Hòa loãng nước tiểu và tiến hành phân tích lại trên mẫu hòa loãng, kết quả nhân với độ hòa loãng.

Kết quả sau khi được đánh giá sẽ được chuyển vào phần mềm quản lý dữ liệu hoặc vào sổ lưu kết quả (tùy thuộc vào điều kiện của phòng xét nghiệm).

Trả kết quả cho khoa lâm sàng, cho người bệnh.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Giá trị tham chiếu:

Epinephrin: 9.2 - 122.3 nmol / 24giờ.

Norepinephrin: 71.5 - 505.3 nmol / 24giờ.

Dopamin: 0 - 3227 nmol / 24giờ.

Tăng trong:

U tủy thượng thận.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Trước phân tích:

Nước tiểu 24 giờ của người bệnh phải lấy đúng kỹ thuật, có pH đạt 1.0- 3.0, không lẫn máu.

Trên dụng cụ đựng mẫu bệnh phẩm phải ghi đầy đủ các thông tin của người bệnh (tên, tuổi, địa chỉ, khoa / phòng, số giường…). Các thông tin này phải khớp với các thông tin trên phiếu chỉ định xét nghiệm. Nếu không đúng: Hủy và lấy lại mẫu.

Trong phân tích:

Mẫu bệnh phẩm của người bệnh chỉ được thực hiện khi kết quả kiểm tra chất lượng không vi phạm các luật của quy trình kiểm tra chất lượng; nếu không, phải tiến hành chuẩn và kiểm tra chất lượng lại, đạt mới thực hiện xét nghiệm cho người bệnh; nếu không đạt: tiến hành kiểm tra lại các thông số kỹ thuật của máy, sửa chữa hoặc thay mới các chi tiết nếu cần. Sau đó chuẩn và kiểm tra chất lượng lại cho đạt.

Sau phân tích:

Phân tích kết quả thu được với chẩn đoán lâm sàng, với kết quả các xét nghiệm khác của chính người bệnh đó; nếu không phù hợp, tiến hành kiểm tra lại: thông tin trên mẫu bệnh phẩm, chất lượng mẫu, kết quả kiểm tra chất lượng máy, phân tích lại mẫu bệnh phẩm đó.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top