✴️ HBeAb miễn dịch bán tự động

Nội dung

NGUYÊN LÝ

Mục đích:

Phát hiện kháng thể HBeAb (Anti-HBe) trong huyết thanh (huyết tương).

Nguyên lý:

Dựa trên nguyên lý của kỹ thuật ELISA (miễn dịch gắn enzym) (VD).

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành vi sinh.

Phương tiện, hóa chất:

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị:

Dàn máy ELISA. 

Máy ly tâm thường.

Tủ âm sâu (-20ºC) (nếu có).

Tủ lạnh 24ºC - 8ºC.

Micropipette 100 µl, 1000 µl.

Giá đựng ống máu.

Bộ pipetman 8 kênh (nếu có).

Ống đong có vạch dung tích 25ml, 100ml, 1000ml. 

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm) 

Định mức sinh phẩm và vật tư tiêu hao cho 20 mẫu/lần thực hiện (VD).

Ghi chú: Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo chương trình ngoại kiểm (EQAS) ) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 2 lần / 1 năm).

 

BỆNH PHẨM

Huyết thanh hoặc huyết tương của người bệnh.

 

PHIẾU XÉT NGHIỆM 

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

 

LẤY BỆNH PHẨM

Theo đúng quy định của chuyên ngành vi sinh (xem phụ lục 2)

Từ chối những bệnh phẩm không đạt yêu cầu (xem phụ lục 6).

 

TIẾN HÀNH KỸ THUẬT

Bộ sinh phẩm MONOLISA HBeAg / Ab Plus Bio-Rad (VD).

Các bước

Xét nghiệm định tính anti-Hbe

1

Chuẩn bị sinh phẩm xét nghiệm. 

Tấm phản ứng, sơ đồ mẫu.

2

Nhỏ bệnh phẩm và chứng theo quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất.

3

Nhỏ dung dịch kháng nguyên trung hòa vào mỗi giếng.

4

Ủ tấm phản ứng ở nhiệt độ và trong thời gian thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

5

Chuẩn bị dung dịch rửa.

Rửa tấm phản ứng theo quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất.

6

Nhỏ dung dịch cộng hợp vào giếng phản ứng.

7

Ủ tấm phản ứng ở nhiệt độ và trong thời gian thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

8

Pha dung dịch cơ chất theo hướng dẫn.

9

Chuẩn bị dung dịch cơ chất.

Nhỏ dung dịch cơ chất vào mỗi giếng phản ứng.

10

Để tấm phản ứng trong tối ở nhiệt độ phòng (180C – 300C) theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

11

Dừng phản ứng.

12

Đọc kết quả ở bước sóng 450/620 nm-700 nm bằng máy đo mật độ quang.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Điều kiện:

NC: Độ hấp phụ của chứng âm (R3).

PC: Độ hấp phụ của chứng dương.

CO: Giá trị ngưỡng.

NCx: Giá trị trung bình của chứng âm.

NCx = R3 OD / 3.

Loại chứng âm lớn hơn 25% giá trị trung bình chứng âm. Chỉ được loại 1 chứng âm và tính kết quả theo 2 chứng âm còn lại.

CO = NCx x 0,4.

NCx > 0,900.

PC < 0,150.

 

NHẬN ĐỊNH, TRẢ LỜI KẾT QUẢ

Mẫu huyết thanh:

Dương tính: Khi có giá trị tỉ lệ ≤ 0,9.

Âm tính: Khi có giá trị tỉ lệ > 1,1.

Tuy nhiên, thận trọng khi 0,9 < giá trị tỷ lệ < 1,1.

Nên làm lại xét nghiệm.

Trường hợp dương tính nên xét nghiệm lại 2 giếng. Nếu có ít nhất 1 giá trị dương, mẫu được coi là dương tính.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Sai sót:

Có thể xảy ra hiện tượng âm tính giả hoặc dương tính giả, thông thường do: 

Thực hiện sai các bước trong quy trình hướng dẫn. 

Chứng âm và những mẫu bệnh phẩm âm tính bị nhiễm chéo bởi huyết thanh/ huyết tương có nồng độ kháng thể cao.

Cơ chất bị nhiễm bởi các tác nhân oxy hoá (thuốc tẩy, ion kim loại v.v…).

Dung dịch dừng phản ứng bị nhiễm bẩn.

Xử trí:

Tuân thủ đúng các bước quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn về độ ổn định hóa chất xét nghiệm trong bộ sinh phẩm sử dụng.

Kiểm tra và vệ sinh máy rửa thường xuyên trước và sau khi làm xét nghiệm.

Chia hóa chất (chất cộng hợp, dung dịch hiện màu và dừng phản ứng) vào ống nghiệm sạch trước mỗi lần nhỏ. 

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top