✴️ HPV genotype PCR hệ thống tự động

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích 

Xác định genotype của human papiloma virus (HPV) trong bệnh phẩm đường sinh dục.

Nguyên lý

Xác định genotype của HPV và dựa trên nguyên lý của kỹ thuật real-time PCR. 

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị

Hệ thống máy tách chiết tự động, máy khuyếch đại và phát hiện tự động.

Hệ thống máy tính. 

Bộ lưu điện.

Máy vortex.

Tủ an toàn sinh học cấp 2.

Tủ lạnh 2ºC - 8ºC.

Tủ âm sâu (-20ºC) hoặc (-70ºC). 

Micropipette 1000 µl.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

Thực hiện xét nghiệm 22 mẫu/lần.

* Ghi chú: Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 3 lần/1 năm).

Bệnh phẩm

Dịch sinh dục, mẫu quệt cổ tử cung, mảnh sinh thiết được chứa trong các dung dịch bảo quản mẫu.

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh

Từ chối những bệnh phẩm không đạt yêu cầu

Tiến hành kỹ thuật

Bộ sinh phẩm COBAS 4800 HPV-Roche (VD).

Tách chiết DNA bằng máy tự động.

huyếch đại HPV-DNA và đọc kết quả bằng máy tự động.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Điều kiện của phản ứng

Giá trị định type chấp nhận được nếu :

  • Chứng âm: Valid (Không phát hiện DNA ở bất kỳ kênh nào).
  • Chứng dương: Valid (phát hiện DNA ở cả 4 kênh: Kênh cho type 16, 18, nhóm nguy cơ cao và beta-globin).  

Không nhận kết quả nếu chứng âm hoặc chứng dương invalid.

Phân tích mẫu

Kết quả định type HPV sẽ cho ra cụ thể bị nhiễm HPV 16, HPV 18 hoặc bị nhiễm một trong 12 type nguy cơ cao 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.

Kết quả của mẫu bệnh phẩm được diễn giải như sau:

  • Khi chọn xét nghiệm là HPV High Risk Panel.

  • Khi chọn xét nghiệm là HPV High Risk Panel Plus Genotyping

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Việc lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản không đúng tiêu chuẩn có thể dẫn đến kết quả sai, cho dù phản ứng được thực hiện đúng.

 

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top