✴️ HSV 1+ 2 IgG miễn dịch bán tự động

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ 

Mục đích:

Phát hiện kháng thể IgG kháng herpes virus typ 1 và typ 2 trong huyết thanh người. 

Nguyên lý:

Phát hiện kháng thể IgG kháng herpes virus typ 1 và typ 2 dựa trên nguyên lý của kỹ thuật ELISA (miễn dịch gắn enzyme) (VD). 

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành vi sinh.

Phương tiện, hóa chất:

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị:

Dàn máy ELISA. 

Máy ly tâm thường.

Tủ lạnh 2ºC - 8ºC.

Tủ âm sâu (- 20ºC hoặc - 70ºC) (nếu có).

Micropipette đơn kênh thể tích từ 10µl đến 1000µl.

Bộ pipetman 8 kênh (nếu có).

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

Thực hiện xét nghiệm 04 mẫu / lần.

Ghi chú: Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 3 lần / 1 năm).

Bệnh phẩm:

Huyết thanh hoặc huyết tương. 

Phiếu xét nghiệm:

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm:

Theo đúng quy định của chuyên ngành vi sinh: Xem chi tiết phụ lục 2.

Từ chối những bệnh phẩm không đạt yêu cầu: Xem chi tiết phụ lục 6.

Tiến hành kỹ thuật:

Bộ sinh phẩm Platelia HSV 1 + 2 IgG - BioRad (VD).

Các bước

Xét nghiệm định tính HSV IgG

2.1

Để Số lượng sinh phẩm cần dùng ở nhiệt độ phòng 30 phút trước khi làm xét nghiệm.

2.2

Đánh số, sắp xếp bệnh phẩm và viết sơ đồ theo thứ tự. 

2.3

Chuẩn bị dung dịch rửa.

2.4

Chuẩn bị phức hợp miễn dịch.

2.5

Lấy đủ số giếng cần dùng và đặt vào giá.

2.6

Nhỏ chứng và mẫu huyết thanh người bệnh đã pha loãng. 

2.7

Đậy tấm và ủ. 

2.8

Rửa phiến nhựa. 

2.9

Nhỏ chất cộng hợp vào mỗi giếng. 

2.10

Đậy tấm và ủ. 

2.11

Rửa phiến nhựa.

2.12

Nhỏ dung dịch hiện màu vào mỗi giếng. 

2.13

Ủ, không đậy tấm và tránh ánh sáng.

2.14

Dừng phản ứng.

2.15

Đọc kết quả ở bước sóng 450 và 620nm, trong vòng 30 phút sau khi dừng phản ứng.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Điều kiện của phản ứng:

OD của giếng trống ≤ 0.150. 

OD của mỗi cut-off phải luôn trong khoảng 25% giá trị trung bình cut-off. Loại bỏ những giá trị bất thường và tính toán lại giá trị trung bình. 

OD của chứng dương ≥ 1,5 x OD cut-off.

Tỉ lệ giữa OD chứng âm và OD cut-off < 0.6. 

OD cut-off ≥ 0.16.  

Đánh giá theo tiêu chuẩn phòng xét nghiệm:

Chứng nội kiểm, ngoại kiểm: Đánh giá kết quả dựa trên biểu đồ Levey-Jenning (nếu có).

Diễn giải kết quả:

Nếu OD của mẫu bệnh phẩm > OD của cut-off: Mẫu bệnh phẩm dương tính với HSV IgG.

Tính toán tỉ lệ giữa giá trị OD mẫu: OD cut-off. 

Dương tính: Nếu tỉ lệ > 1.2.

Nghi ngờ: Nếu tỉ lệ nhỏ hơn hoặc lớn hơn 20% của Cut-off.

Âm tính: Nếu tỉ lệ < 0.8.

Nếu kết quả  nghi ngờ → làm lại xét nghiệm. Nếu vẫn nghi ngờ → yêu cầu lấy mẫu huyết thanh mới sau 2 - 3 tuần.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Sai sót:

Có thể xảy ra hiện tượng âm tính giả hoặc dương tính giả, thông thường do: 

Thực hiện sai các bước trong quy trình hướng dẫn. 

Chứng âm và những mẫu bệnh phẩm âm tính bị nhiễm chéo bởi huyết thanh / huyết tương có nồng độ kháng thể cao.

Dung dịch cơ chất bị nhiễm bởi các tác nhân oxid hoá (thuốc tẩy, ion kim loại v.v…). 

Dung dịch dừng phản ứng bị nhiễm bẩn.

Xử trí:

Tuân thủ đúng các bước quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn về độ ổn định hóa chất xét nghiệm trong bộ sinh phẩm sử dụng.

Kiểm tra và vệ sinh máy rửa thường xuyên trước và sau khi làm xét nghiệm.

Chia hóa chất (chất cộng hợp, dung dịch hiện màu và dừng phản ứng) vào ống nghiệm sạch trước mỗi lần nhỏ.  

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top