✴️ Rota virus Ag miễn dịch bán tự động

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích:

Xác định kháng nguyên của virus Rota trong phân người.

Nguyên lý:

Xác định kháng nguyên của virus Rotadựa trên nguyên lý của kỹ thuật ELISA (miễn dịch gắn enzym).

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện: Nhân viên xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Người thực hiện có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành vi sinh.

Phương tiện, hóa chất:

Trang thiết bị:

Dàn máy ELISA .

Máy ly tâm.

Tủ lạnh 4oC – 8oC.

Tủ âm sâu (-20oC) hoặc (-70oC) (nếu có).

Pipet đơn kênh thể tích từ 10 µl đến 1000 µl.

Đầu côn thể tích 10 µl đến 1000 µl.        

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm):

Ghi chú: 

Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 3 lần / 1 năm).

Bệnh phẩm:

Phân. 

Phiếu xét nghiệm:

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm:

Theo đúng quy định của chuyên ngành vi sinh.

Tiến hành kỹ thuật:

VD: Bộ kit EDITM Fecal Rota virus Antigens ELISA Kit (Epitope Diagnostic).

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Điều kiện của phản ứng:

OD chứng dương > 0,8.

OD chứng âm > 0,15.

Nếu một trong các điều kiện trên không đạt, phải chạy lại xét nghiệm:

Tính giá trị ngưỡng:

Tính giá trị cut-off theo công thức sau:

CO dương = 1,1 x (Trung bình chứng âm + 0,08) .

CO âm =  0,9 x (Trung bình chứng âm + 0,06).

Diễn giải kết quả: Xét OD của mẫu bệnh phẩm:

Dương tính: nếu OD mẫu > CO dương.

Nghi ngờ: nếu CO âm < OD mẫu < CO dương.

Âm tính: nếu OD mẫu < CO âm.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Sai sót:

Có thể xảy ra hiện tượng âm tính giả hoặc dương tính giả, thông thường do: 

Thực hiện sai các bước trong quy trình hướng dẫn. 

Chứng âm và những mẫu bệnh phẩm âm tính bị nhiễm chéo bởi huyết thanh/ huyết tương có nồng độ kháng thể cao.

Dung dịch cơ chất bị nhiễm bởi các tác nhân oxid hoá (thuốc tẩy, ion kim loại…).

Dung dịch dừng phản ứng bị nhiễm bẩn.

Xử trí:

Tuân thủ đúng các bước qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn về độ ổn định hóa chất xét nghiệm trong bộ sinh phẩm sử dụng.

Kiểm tra và vệ sinh máy rửa thường xuyên trước và sau khi làm xét nghiệm.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top