✴️ Vibrio cholerae soi tươi

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích

Nhận định đặc điểm di động đặc trưng của V. cholerae trong bệnh phẩm phân hoặc từ huyền dịch vi khuẩn.

Nguyên lý

Tính chất di động nhanh như tên bắn là đặc điểm đặc trưng của V. cholerae. Dựa vào đặc điểm di động này để có thể nhận định sơ bộ sự có mặt cả V. cholerae trong phân hoặc trong huyền dịch vi khuẩn.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Người thực hiện: Nhân viên xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Nhân viên có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất

Trang thiết bị

Kính hiển vi quang học

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

Bệnh phẩm

Phân lỏng.

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh

Tiến hành kỹ thuật

Chuẩn bị một lam kính sạch, lấy một hoặc vài lớp dịch nuôi cấy hoặc phân lỏng chuyển vào giữa lam kính.

Đậy lamen lên trên huyền dịch vi khuẩn hoặc giọt phân lỏng trên lam kính.

Soi vật kính x10 và x40 để quan sát sự di động của vi khuẩn.

Vứt bỏ lam soi vào bình chứa dung dịch sát khuẩn.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Trực khuẩn di động như tên bắn là kết quả nghi ngờ sự có mặt của V. cholerae.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top