✴️ Xét nghiệm Fish xác định nhiễm sắc thể X, Y

Nội dung

NGUYÊN LÝ

Dựa trên đặc tính này, kỹ thuật Fish xác định nhiễm sắc thể X, Y sử dụng các probe là các đoạn ADN có gắn huỳnh quang và có trình tự nucleotide bổ sung đặc hiệu cho các đoạn ADN trên nhiễm sắc thể X, Y để lai ghép với các đoạn ADN tương đồng trên nhiễm sắc thể X hoặc Y. Từ đó, chúng ta có thể phát hiện các nhiễm sắc thể này một cách chính xác.

 

CHỈ ĐỊNH

Xét nghiệm này được chỉ định khi cần xác định giới tính hoặc xác định mọc mảnh ghép sau khi ghép khác giới tính.

 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Kỹ thuật viên xét nghiệm di truyền – sinh học phân tử đã được đào tạo.

Phương tiện, hóa chất:

Phương tiện:

Thiết bị: Bể ổn nhiệt, máy lai, máy ly tâm, máy trộn mẫu, và kính hiển vi huỳnh quang;

Dụng cụ: Kẹp kim loại, 10 cóng Coplin, nhiệt kế, coverslip 22x22, pipetman 100 µl, 10 µl, xi măng cao su, ống đong, giấy thấm.

Hóa chất:

X / Y ADN Probe Kit Probe, DAPI / antifade;

Dung dịch 10% formamide: 5 ml formamide + 30 ml H2O + 15 ml 20X SSC;

Dung dịch 2X SSC;

Dung dịch rửa 0,1% NP40: 2X SSC + 0,1% NP40;

Dung dịch rửa 0,3% NP - 40: 0,4X SSC + 0,3% NP40;

Cồn 70o, 85o, 100o.

Bệnh phẩm:

2 ml máu ngoại vi hoặc dịch hút tủy xương được đựng trong bơm tiêm có tráng chất chống đông heparin 5.000 đơn vị / ml.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Xem bài “Quy trình xét nghiệm gen bằng kỹ thuật Fish”.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang, với kỹ thuật dual colour Fish, chúng ta sẽ thấy 3 màu:

Màu xanh da trời đậm: Màu nhân tế bào;

Màu xanh lá cây: Màu của probe gắn trên nhiễm sắc thể X;

Màu đỏ: Màu của probe gắn trên nhiễm sắc thể Y.

Nhận định kết quả:

Một tín hiệu đỏ, một tín hiệu xanh: XY;

Hai tín hiệu đỏ: XX.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Xem bài “ Quy trình xét nghiệm gen bằng kỹ thuật Fish”.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của công ty Vysis.

Lynda J. Cambell, (2011), “Cancer cytogenetic”, Human Press.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top