✴️ Vi nấm soi tươi

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích:

Nhận định sơ bộ vi nấm.

Nguyên lý:

Nhận định sơ bộ vi nấm dựa vào hình thể, kích thước, cấu tạo và tính chất bắt màu.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện: Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành vi sinh – ký sinh trùng.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành vi sinh – ký sinh trùng.

Phương tiện, hóa chất:

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị:

Kính hiển vi.

Tủ an toàn sinh học cấp 2.

Máy li tâm.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm):

* Ghi chú: 

Chi phí nội kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo chương trình nội kiểm (QC) là 1/10 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lượng ≥ 10 mẫu cho 1 lần tiến hành kỹ thuật).

Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/200 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 2 lần / 1 năm).

Bệnh phẩm:

Máu, dịch, mủ, đờm, phân, nước tiểu, da, tóc, móng.

Phiếu xét nghiệm:

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Lấy bệnh phẩm:

Theo đúng quy định của chuyên ngành vi sinh.

Tiến hành kỹ thuật:

Lấy bệnh phẩm cho lên lam kính.

Tùy từng loại bệnh phẩm sử dụng hóa chất khác nhau.

Bệnh phẩm da, tóc, móng: Lấy bệnh phẩm lên lam kính, nhỏ dung dịch KOH 20% lên trên bệnh phẩm.

Bệnh phẩm dịch tiết (lấy bằng que tăm bông), phân, đờm: Nhỏ NaCl 9‰ lên trên lam kính, lấy bệnh phẩm hòa lên trên giọt dung dịch đến khi đục. 

Bệnh phẩm là dịch não tủy nghi ngờ nhiễm Cryptococcus spp làm tiêu bản bằng mực tàu. 

Đối với bệnh phẩm là các chất dịch lỏng lấy trực tiếp bệnh phẩm lên lam kính.

Lấy lá kính đậy lên trên giọt dung dịch.

Quan sát kính hiển vi vật kính 10X - 40X.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Dương tính:

Tế bào nấm men hình tròn hoặc bầu dục kích thước 3 - 5µm nảy chồi hoặc không.

Tế bào nấm men có quầng sáng bao quanh khi làm tiêu bản mực tàu.

Sợi nấm giả (sợi nhánh được tạo thành từ các chỗ thắt).

Nấm sợi có vách ngăn (sợi nhánh được tách ra cách vách ngăn). 

Âm tính:

Không thấy vi nấm.    

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Đối với bệnh phẩm da, tóc, móng để thời gian ngắn chưa tan hết phải để thêm thời gian.

Tiêu bản mực tàu làm quá đen phải pha thêm nước muối sinh lý.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top