HỘI CHỨNG CƯỚP MÁU KÉP (double steal syndome)

Nội dung

 Khi hẹp / tắc gốc động mạch dưới đòn sẽ xảy ra hội chứng cướp máu động mạch dưới đòn ( subclavicular steal syndrome ): “ cướp máu “ động mạch đốt sống đối bên tổn thương.

 Do giải phẫu hệ động mạch cảnh - đốt sống bên phải khác bên trái nên hội chứng cướp máu động mạch dưới đòn bên phải phức tạp hơn bên trái:

1. Khi vị trí hẹp / tắc ở gốc động mạch dưới đòn ( sau chỗ chia đôi từ động mạch thân cánh tay - đầu ) thì hình ảnh tương tự như bên trái.

2. Khi vị trí hẹp / tắc ở thân cánh tay - đầu thì ngoài ảnh hưởng động mạch đốt sống bên phải thì còn ảnh hưởng cả hệ động mạch cảnh bên phải.

 

Phổ và dòng chảy ở hệ ĐM cảnh sẽ thay đổi như thế nào khi hẹp / tắc ở thân cánh tay - đầu?

  •  Hiện tượng cướp máu kép xảy ra khi tắc động mạch thân cánh tay - đầu. Hậu quả là giảm tưới máu cả động mạch cảnh, động mạch dưới đòn và động mạch đốt sống phải. Những bệnh nhân này có nguy cơ rất cao xảy ra đột quỵ thiếu máu ở cả tuần hoàn trước và tuần hoàn sau. Cơ thể bù trừ bằng cách “ cướp máu “ từ động mạch đốt sống bên trái.
  • Máu từ động mạch đốt sống trái —> Động mạch đốt sống phải —> Động mạch dưới đòn phải và động mạch cảnh chung phải.

- Hình ảnh siêu âm:

+ Đảo chiều hoàn toàn động mạch đốt sống bên phải.

+ Phổ Tardus - Parvus ở động mạch cánh tay ( P ) và ở động mạch cảnh bên ( P ).

return to top