✴️ 5 động tác giãn cơ đơn giản giúp tăng chiều cao tối đa

Nội dung

Động tác 1 

Bước 1: Bạn đứng 2 chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra phía sau, lòng bàn tay đan vào nhau. Kéo tay thẳng xuống dưới.
Bước 2: Từ từ đưa hai tay ra trước, lòng bàn tay đan vào nhau, bàn tay hướng ra phía ngoài, kéo thẳng, cúi người nhẹ về phía trước.
Bước 3: Trở về bước 1 và thực hiện động tác 20 lần.

 

Động tác 2 

Bước 1: Đứng 2 chân rộng bằng vai, chân trái khụy, mũi chân hướng sang trái, bước rộng chân phải sang ngang, mũi chân hướng về bên phải, hai tay chống hông, hướng mặt về phía trước. Bạn sẽ thấy cơ ở 2 đùi sau, lưng được kéo căng.
Bước 2: Đổi bên và thực hiện tương tự. Thực hiện 20 lần, 10 lần mỗi bên.

 

Động tác 3 

Bước 1: Đứng 2 chân rộng bằng vai, hai tay giơ lên cao, lòng bàn tay đan vào nhau, lòng bàn tay hướng lên trời, giữ tay thẳng.
Bước 2: Giữ nguyên tư thế tay, từ từ nghiêng người sang bên trái, cánh tay thẳng. Bạn hãy cảm nhận sức căng ở lưng và cánh tay.
Bước 3: Trở về bước 1, đổi bên và thực hiện động tác 20 lần, 10 lần mỗi bên.

 

Động tác 4 

Bước 1: Đứng 2 chân rộng bằng vai, hai tay giơ lên cao, tay trái co, hướng khủy tay lên trời, tay phải nắm khủy tay trái, kéo nhẹ sang phải, cảm nhận sức căng ở lưng và cánh tay.
Bước 2: Giữ nguyên tư thế đứng, đổi tay và thực hiện tương tự.
Bước 3: Trở về bước 1, đổi bên. Thực hiện động tác 20 lần, 10 lần mỗi bên.

 

Động tác 5 

Bước 1: Đứng 2 chân rộng bằng vai.
Bước 2: Chân phải đưa ra sau, tay phải nắm lấy mũi chân
Bước 3: Trở về bước 1, đổi bên và thực hiện động tác 20 lần, 10 lần mỗi bên.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top