✴️ Nhuộm phát hiện Glycogen theo Best

Nội dung

NGUYÊN TẮC

Phương pháp nhuộm cho thấy glycogen trong bào tương bắt màu đỏ.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Kỹ thuật viên giải phẫu bệnh - tế bào bệnh học: 02.

Phương tiện, hóa chất:

Dung dịch cố định phiến đồ (Gendre hay cồn metylic).

Cồn metylic, cồn tuyệt đối.

Nước cất 2 lần.

Hematoxylin.

Dung dịch Best.

Tủ hốt phòng thí nghiệm.

Bể nhuộm bằng thủy tinh.

Bể thủy tinh đựng cồn.

Giấy lọc.

Bôm Canada hoặc keo gắn lá kính.

Kính hiển vi 2 mắt để kiểm tra kết quả nhuộm.

Nguồn cấp nước chảy.

Kính phòng hộ, găng tay, khẩu trang, áo choàng y tế.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chuẩn bị dung dịch Best:

Hoà tan bằng đun nóng trong 60 ml nước cất.

2 g carmin.

1 g cacbornat potal.

5 g clorua potal.

Để nguội và thêm vào 20 ml amoniac lỏng ăn da.

Dung dịch sử dụng được bảo quản trong vòng hai tuần (nếu để trong tủ lạnh có thể bảo quản được sáu tuần). Nếu để dung dịch quá hạn, khi nhuộm, nhân tế bào sẽ bắt mầu đỏ, trong khi ấy, lắng đọng glycogen lại không thấy được.

Các bước nhuộm:

Phiến đồ để tự khô, cố định 5 phút trong dung dịch Gendre hay cồn metylic.

Rửa nước.

Nhuộm trong dung dịch Hematoxylin 25 phút.

Nhúng nước 30 phút.

Nhuộm trong dung dịch Best 15 phút.

Nhúng phiến đồ trong dung dịch sau đây:

1 phần cồn metylic.

2 phần cồn tuyệt đối.

2 phần rưỡi nước cất.

Rửa tới lúc phiến đồ màu xanh nhạt.

Lần lượt nhúng phiến đồ vào cồn 70o, 80o và cồn tuyệt đối.

Làm trong và gắn lá kính bằng bôm Canada.

 

KẾT QUẢ

Chất glycogen trong bào tương của tế bào bắt màu đỏ hồng.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top