Cuộc thi “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

Nội dung

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phổ biến đến toàn thể viên chức và người lao động khuyến khích tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”.

 

Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 25/10/2022 đến 24h00 ngày 25/11/2022, theo múi giờ Việt Nam (GMT +7)), được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen và được đặt banner Trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Cổng/Trang thông tin điện tử của một số đơn vị liên quan.

 

 

Nội dung thi về các quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài, người gốc Việt Nam; pháp luật về cư trú, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bầu cử; xuất cảnh, nhập cảnh; đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như chính sách của Nhà nước Việt Nam trong việc ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong mọi lĩnh vực.

Giải thưởng Cuộc thi bao gồm 11 giải, trong đó có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

Theo đó, người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận kèm theo hiện vật (nếu có) và mức giải thưởng như sau:

- 01 Giải Nhất: 6.000.000 đồng/giải (Sáu triệu đồng/giải);
- 02 Giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng/giải);
- 03 Giải Ba: 2.000.000 đồng/giải (Hai triệu đồng/giải);
- 05 Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải).

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top