✴️ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có khám bảo hiểm không?

Nội dung

1. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có khám bảo hiểm y tế không?

Căn cứ quy định tại Thông tư số 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định số 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm Y tế quy định về 08 trường hợp được xem là khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế đúng tuyến từ 01/03/2021, cụ thể:

– Người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh đúng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên theo bảo hiểm y tế.

– Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh.

Trường hợp trẻ em chưa có thẻ bảo hiểm y tế do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nêu trên.

– Người tham gia bảo hiểm y tế trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trên phạm vi toàn quốc.

Bác sĩ hoặc y sỹ đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu đối với người bệnh, ghi vào hồ sơ bệnh án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

– Người tham gia bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, bao gồm:

+ Được chuyển tuyến theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 – Thông tư số 40/2015/TT-BYT về quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hồ sơ chuyển tuyến gồm giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác (nếu có).

+ Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3 – Điều 14 – Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, bao gồm: Cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh đang điều trị nội trú hoặc điều trị ngoại trú.

+ Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 2 Điều 6 – Thông tư số 04/2016/TT-BYT quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

– Người tham gia bảo hiểm y tế có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều 15 – Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm lưu bản chụp giấy tờ quy định tại điểm này trong hồ sơ bệnh án điều trị của người bệnh đó.

– Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 15 – Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

– Người đã hiến bộ phận cơ thế của mình phải điều trị ngay sau khi tiến bộ phận cơ thể.

– Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.

Về các trường hợp được xem là khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế đúng tuyến tại Điều 11 – Thông tư số 40/2015/TT-BYT cũng có quy định về vấn đề này. Theo đó, Thông tư số 30/2020/TT-BYT đã bổ sung thêm các trường hợp cũng được xem là khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế đúng tuyến từ 2021 như sau:

+ Người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh đúng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.

+ Người tham gia bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 14 – Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và khoản 2 Điều 6 – Thông tư số 04/2016/TT-BYT.

+ Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

+ Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

+ Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.

Nằm trong nhóm bệnh viện công lập đa khoa hạng 1 của TPHCM, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có khám bảo hiểm y tế. Do đó, nếu thuộc 08 trường hợp được xem là khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế đúng tuyến theo quy định trên người đang sử dụng bảo hiểm y tế cần lưu ý để đảm bảo được hưởng quyền lợi tối đa khi tham gia Bảo hiểm y tế.

 

2. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có khám bảo hiểm trái tuyến không?

KCB trái tuyến là trường hợp người bệnh tự đi KCB không thuộc một trong các trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến đã được đề cập ở phần trước. Do đó, mức hưởng đối với người tham gia BHYT trong trường hợp này sẽ có sự thay đổi.
Cụ thể, căn cứ Điều 22 Luật BHYT 2008, sửa đổi bổ sung 2014, người có thẻ BHYT khi đi KCB trái tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng khi đi khám đúng tuyến với các tỷ lệ sau:

+ Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú;
+ Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước (từ năm 2021);
+ Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí KCB.

Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, có khám chữa bệnh cho người bệnh có BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến.

 

3. BV Nguyễn Tri Phương thực hiện khám chữa bệnh cho thẻ bảo hiểm của nhiều công ty bảo hiểm trong và ngoài nước

Dù khách hàng hợp đồng bảo hiểm với công ty nào, có hỗ trợ thanh toán trực tiếp hay không trực tiếp, BV cũng sẵn sàng liên hệ hỗ trợ xuất hóa đơn chứng từ hợp pháp và nhanh chóng. Nhờ đó, khách hàng có thể yên tâm điều trị và nghỉ ngơi. 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã hợp tác với nhiều công ty bảo hiểm, công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ bồi thường chi phí y tế trong và ngoài nước để cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán viện phí, áp dụng cho người bệnh là khách hàng của các công ty khi đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

 

Các bước thực hiện bảo hiểm tại Bệnh viện 

  • Bước 1 – đăng ký: Khách hàng trình thẻ bảo hiểm kèm theo giấy tờ tùy thân, đồng thời yêu cầu BV xuất hóa đơn viện phí và các bảng tóm tắt theo yêu cầu ký kết bảo hiểm
  • Bước 2 – khám và điều trị: BV cung cấp thông tin bệnh án sau khi bệnh nhân hoàn tất khám và điều trị.
  • Bước 3 – yêu cầu bảo hiểm: Khách hàng đưa hồ sơ được bệnh viện cung cấp để yêu cầu bảo lãnh đến công ty bảo hiểm.
  • Bước 4 – nhận kết quả: Sau khi xét duyệt hồ sơ bệnh án, công ty bảo hiểm phản hồi kết quả đến đến khách hàng.

 

Xem thêm: Sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế là gì?

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top