✴️ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý Huyết học - Bộ Y tế 2022

Nội dung

Ngày 01/7/2022, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 1832/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý huyết học”.

Chi tiết tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý huyết học”: tại đây.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top