✴️ Phát hiện kháng đông đường ngoại sinh (Prothrombin time 1: 1 mix)

Nội dung

NGUYÊN LÝ

Thời gian đông của xét nghiệm PT (prothrombin time) đánh giá đường ngoại sinh kéo dài do 2 nhóm nguyên nhân chính: thiếu hụt hoặc có chất ức chế một hoặc nhiều yếu tố đông máu tham gia con đường đông máu này. Tiến hành xét nghiệm PT với mẫu trộn huyết tương người bệnh với huyết tương bình thường theo tỷ lệ 1: 1 (PT 1: 1 mix test) để phân biệt 2 nhóm nguyên nhân này: PT của mẫu trộn sẽ điều chỉnh về bình thường nếu thiếu hụt yếu tố đông máu, PT của mẫu trộn không điều chỉnh về bình thường trong trường hợp có chất ức chế.

 

CHỈ ĐỊNH

Tất cả những trường hợp kết quả xét nghiệm đánh giá đường đông máu ngoại sinh kéo dài bất thường.

 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

01 kỹ thuật viên xét nghiệm; 01 bác sĩ xét nghiệm Huyết học.

Phương tiện, hóa chất

Tủ lạnh;

Máy ly tâm;

Bình cách thủy 37oC/ máy đông máu bán tự động/ máy đông máu tự động;

Đồng hồ bấm giây;

Bơm tiêm nhựa lấy máu;

Bông cồn sát trùng, dây garo;

Ống nghiệm tan máu kích thước 75 x 9,5mm;

Ống nghiệm plastic có chống đông citrat natri 3,2% hoặc 3,8%;

Pipette 100µl;

Đồng hồ bấm giây;

Nước cất;

Thromboplastin canxi;

Huyết tương chứng.

Người bệnh

Không cần chuẩn bị gì đặc biệt.

Hồ sơ bệnh án

Chỉ định xét nghiệm được ghi rõ trong bệnh án; Giấy chỉ định xét nghiệm ghi đầy đủ thông tin về người bệnh: họ tên đầy đủ, tuổi, gường bệnh, khoa phòng, chẩn đoán.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Garo, sát trùng, lấy khoảng 2ml máu tĩnh mạch của người bệnh và 2ml máu tĩnh mạch của chứng bình thường (nếu không có mẫu chứng thương mại);

Trộn đều máu với chất chống đông citrate natri 3,2% hoặc 3,8% theo tỷ lệ 1 thể tích chống đông trộn với 9 thể tích máu;

Ly tâm mạnh để thu huyết tương nghèo tiểu cầu bệnh và chứng;

Tiến hành xét nghiệm PT đồng thời với 3 mẫu huyết tương trong cùng điều kiện:

  • Mẫu huyết tương chứng;
  • Mẫu huyết tương bệnh;
  • Mẫu huyết tương hỗn hợp chứng và bệnh theo tỷ lệ 1: 1.

Ghi thời gian đông của cả 3 mẫu.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

+ PT của hỗn hợp bệnh và chứng điều chỉnh về bình thường: kháng đông ngoại sinh âm tính;

+ PT của hỗn hợp bệnh và chứng không điều chỉnh về bình thường: kháng đông ngoại sinh dương tính;

Ghi kết quả kháng đông ngoại sinh dương tính hay âm tính vào giấy xét nghiệm;

Điền đầy đủ ngày, tháng năm, kỹ thuật viên tiến hành và bác sĩ nhận định kết quả xét nghiệm ký tên.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Mẫu huyết tương chứng không đảm bảo chất lượng;

Mẫu huyết tương hỗn hợp bệnh và chứng không đảm bảo tỷ lê.

Các mẫu kiểm tra: huyết tương bênh, chứng và huyết tương hỗn hợp bệnh và chứng không được tiến hành xét nghiệm PT cùng thời điểm, cùng hóa chất...

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top