✴️ Xác định kháng nguyên Fya của nhóm máu hệ Duffy (Phương pháp gelcard)

Nội dung

NGUYÊN LÝ

Kỹ thuật xác định kháng nguyên Fya của hệ Duffy bằng phương pháp gelcard có nguyên lý như sau: Anti Fya loại IgG được cảm nhiễm với hồng cầu của những cá thể mang kháng nguyên Fya, các kháng G globulin tương ứng là anti - IgG sẽ kết hợp với anti Fya và cho phản ứng ngưng kết trong dung môi trường có áp lực cao ở 37°.

 

CHỈ ĐỊNH

Xác định kháng nguyên Fya của hệ Duffy: Được chỉ định giống như chỉ định xác định kháng nguyên C của hệ Rh (Kỹ thuật ống nghiệm).

 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Bác sĩ, cử nhân, kỹ thuật viên, điều dưỡng trung học.

Phương tiện – Hóa chất:

Trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao:

Giống như trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao của kỹ thuật xác định kháng nguyên C của hệ Rh (Kỹ thuật gelcard).

Thuốc thử và hoá chất:

Anti Fya loại IgM;

Nước muối sinh lý 0,9%;

Nước cất;

Tấm gelcard.

Mẫu máu để xác định kháng nguyên Fya của hệ Duffy:

Gồm một ống máu tĩnh mạch đã được chống đông bằng EDTA: 2 ml.

Thời gian làm xét nghiệm: 

60 phút.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất, sinh phẩm đầy đủ trước khi tiến hành xét nghiệm. Chuẩn bị dung dịch hồng cầu 0,5% (1000 µl dung dịch LISS và 5 µl hồng cầu khối của bệnh nhân / người hiến máu).    

Nhận bệnh phẩm và phiếu yêu cầu xác định kháng nguyên Fya, kiểm tra và đối chiếu các thông tin trên ống máu và phiếu xét nghiệm cho phù hợp.

Tiến hành định nhóm kháng nguyên Fya Duffy: Được thực hiện theo hướng dẫn sử dụng anti Fya loại IgG, các bước tiến hành tương tự như các bước xác định kháng nguyên C của hệ Rh bằng kỹ thuật gelcard.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Phản ứng ngưng kết:

Có kháng nguyên Fya trên bề mặt hồng cầu.

Phản ứng không ngưng kết:

Không có kháng nguyên Fya trên hồng cầu.

Những điểm cần chú ý khi làm xét nghiệm:

Giống như những điểm cần chú ý khi làm xét nghiệm xác định kháng nguyên C của hệ Rh.

 

Tài liệu tham khảo:

Denise M Harmening (1999) Modern blood banking and transfusion practices, fourth edition, Book Promotion & Service Co., LTD.

Hướng dẫn sử dụng anti Fya loại IgG bằng kỹ thuật gelcard.

Thông tư 26/2013/TT - BYT đã được ban hành ngày 16/9/2013 về Hướng dẫn hoạt động truyền máu.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top