✴️ Xác định kháng nguyên LEB của nhóm máu LEWIS

Nội dung

NGUYÊN LÝ

Kỹ thuật xác định kháng nguyên Leb của hệ Lewis bằng phương pháp gelcard có nguyên lý như sau: Anti Leb loại IgM có sẵn trong tấm gelcard sẽ gây ngưng kết trực tiếp hồng cầu của những cá thể mang kháng nguyên Leb sau khi tấm gelcard được ly tâm [1], [2].

 

CHỈ ĐỊNH

Xác định kháng nguyên Leb của hệ Lewis: Được chỉ định giống như chỉ định xác định kháng nguyên C của hệ Rh (Kỹ thuật ống nghiệm).

 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Bác sĩ, cử nhân, kỹ thuật viên, điều dưỡng trung học.

Phương tiện – Hóa chất

Trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao:

Giống như trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao của kỹ thuật xác định kháng nguyên C của hệ Rh (Kỹ thuật gelcard).

Thuốc thử và hoá chất:

Tấm gelcard có sẵn anti Leb loại IgM; Nước muối sinh lý 0,9%; Nước cất.

Mẫu máu để xác định kháng nguyên Leb của hệ Lewis:

Gồm một ống máu tĩnh mạch đã được chống đông bằng EDTA: 2 ml.

Thời gian làm xét nghiệm: 60 phút

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất, sinh phẩm đầy đủ trước khi tiến hành xét nghiệm. Chuẩn bị dung dịch hồng cầu 0,5% (1000 µl dung dịch LISS và 5 µl hồng cầu khối của bệnh nhân/ người hiến máu).

Nhận bệnh phẩm và phiếu yêu cầu xác định kháng nguyên Leb, kiểm tra và đối chiếu các thông tin trên ống máu và phiếu xét nghiệm cho phù hợp.

Tiến hành định nhóm kháng nguyên Leb của Lewis [2]: Được thực hiện theo hướng dẫn sử dụng anti Leb loại IgM, các bước tiến hành tương tự như các bước xác định kháng nguyên Leb của hệ Lewis bằng kỹ thuật gelcard.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Phả ứng ngưng kết: Có kháng nguyên Leb trên bề mặt hồng cầu.

Phản ứng không ngưng kết: Không có kháng nguyên Leb trên hồng cầu.

Những điểm cần chú ý khi làm xét nghiệm:

Giống như những điểm cần chú ý khi làm xét nghiệm xác định kháng nguyên C của hệ Rh.

 

Tài liệu tham khảo

Geoff Daniels and Imelda Bromilow (2009), Essential Guide to Blood Groups, Blackwell.

Hướng dẫn sử dụng anti Leb loại IgM bằng kỹ thuật gelcard.

Thông tư 26/2013/TT - BYT đã được ban hành ngày 16/9/2013 về Hướng dẫn hoạt động truyền máu.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top