✴️ Đoán bệnh qua màu sắc nước tiểu

Nội dung

Màu sắc của nước tiểu có thể nói lên tình trạng sức khỏe. Dưới đây là cách đoán bệnh qua màu sắc nước tiểu, bạn đọc có thể tham khảo.

 

Đoán bệnh qua màu sắc nước tiểu

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top