✴️ Cho những ngày giãn cách sẽ sớm qua...

Nội dung

Vì đại dịch Covid, mà cả Thành phố sống trong những ngày rất khác

 

Những con đường im lìm và vắng vẻ hơn bao giờ

Cả những con đường trong BV lúc này cũng vắng hoe

Khi đêm xuống - chỉ còn ánh sáng hắt từ những cột đèn đường...

...và những phòng bệnh đèn không bao giờ tắt - để người thầy thuốc giành giật từng bệnh nhân khỏi bệnh tật

 

Và tất cả sẽ cùng nhau cố gắng,

sẽ cùng nhau yêu thương và nhẫn nại,

để vượt qua thời khắc khó khăn này

 

Để một ngày - sẽ lại gặp nhau trong bình an

Với những góc chụp của BS Lâm Hoàng Phúc

return to top