Danh mục thuốc LASA (Look Alike – Sound Alike)

Nội dung

Danh mục thuốc LASA (Look Alike – Sound Alike) là danh mục thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau.

Có 3 loại LASA như sau:

 

  • Thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau ( Look alike, sound alike): Thuốc có bao bì trực tiếp hoặc gián tiếp tương tự nhau và có cách đọc hoặc cách viết tương tự nhau.

Sắp xếp các thuốc LASA riêng biệt, không để cạnh nhau. Thực hiện 3 tra, 5 đối khi cấp phát từ kho cho khoa phòng, khi cấp phát cho người bệnh. Kê đơn các thuốc LASA ghi chữ rõ ràng (đặc biệt là nồng độ/hàm lượng, hoạt chất, đường dùng, chẩn đoán…) để tránh nhầm lẫn. Dán nhãn phụ nếu cần thiết giúp cho dễ dàng phân biệt thuốc.

 

  •  Thuốc đọc giống nhau, nhìn khác nhau (Sound alike): Là thuốc có tên phát âm tương tự nhau hay có cách viếttương tự nhau. Dễ bị nhầm lẫn trong quá trình lưu trữ, kê đơn, cấp phát, giao nhận và sử dụng thuốc cho bệnh nhân.

Sắp xếp các thuốc LASA riêng biệt, không để cạnh nhau. Sử dụng chữ TALLMAN để phân biệt các thuốc LASA. Thực hiện 3 tra, 3 đối khi cấp phát từ kho cho khoa phòng, khi cấp phát cho người bệnh. Kê đơn các thuốc LASA ghi chữ rõ ràng (tên thuốc, nồng độ/hàm lượng, đường dùng, chẩn đoán…) để tránh nhầm lẫn.

 

  •  Thuốc nhìn giống nhau, đọc khác nhau (Look alike): Thuốc được đóng gói trong bao bì trực tiếp (vỉ, viên, ống, lọ, chai, túi) hoặc bao bì gián tiếp (thùng, hộp) tương tự nhau về hình dạng, màu sắc, kích thước và thiết kế trên bao bì.

Sắp xếp các thuốc LASA riêng biệt, không để cạnh nhau. Thực hiện 3 tra, 3 đối khi cấp phát từ kho cho khoa phòng, khi cấp phát cho người bệnh, khi thực hiện y lệnh.

return to top