Sau khi triển khai phần mềm ASM, BV Nguyễn Tri Phương đã nhận được nhiều lợi ích

Nội dung

Phần mềm ASM giúp các cơ sở thuận tiện trong việc khai báo lưu trú đúng luật Cư trú, đồng thời giúp định danh người bệnh chính xác.

 

Nhờ sự chính xác trong thông tin về nhân thân của người bệnh, mà BV Nguyễn Tri Phương đã thực hiện được nhanh chóng và chính xác các thủ tục hành chính khác cho người dân như

- Cấp giấy chứng sinh

- Cấp giấy chứng tử

- Cấp giấy xác nhận nằm viện

- Cấp giấy xác nhận thương tích...

 

BV Nguyễn Tri Phương mong rằng tất cả người dân đều ủng hộ và nhanh chóng thực hiện thẻ CCCD có gắn chip, từ đó giúp cho các thủ tục hành chính tại BV sẽ thêm nhanh chóng, chính xác, hiệu quả./.

return to top