Thủ tục: Cấp giấy khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô

Nội dung
Tên thủ tục: Thủ tục Cấp Giấy khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô
Cơ quan thực hiện: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Cơ sở pháp lý: - Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011;
- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008,có hiệu lực từ ngày 01/7/2009;
- Nghị Định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2011;
- Thông tư  số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của  Bộ Y tế Hướng dẫn Khám sức khỏe, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013;
- Thông tư  số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của  Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2015.
Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cá nhân/Tổ chức có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ đến các cơ sở khám sức khỏe đủ điều kiện khám sức khỏe (KSK) theo quy định, nộp hồ sơ khám sức khỏe vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).
Khi cơ sở KSK triển khai khám chữa bệnh định kỳ theo hợp đồng, các cơ sở đã ký hợp đồng cần xuất trình hồ sơ khám sức khỏe (đối với khám sức khỏe tập trung). Đối với khám sức khỏe đơn lẻ: người khám sức khỏe cần xuất trình thêm giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đề nghị khám sức khỏe định kỳ.
- Bước 2: Cơ sở KBCB đối chiếu ảnh trong hồ sơ KSK với người đến KSK, đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu, hướng dẫn quy trình KSK cho người được  KSK. Cơ sở KBCB thực hiện việc KSK theo quy trình.
- Bước 3: Kết luận và trả Sổ khám sức khỏe cho người được khám sức khỏe.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Thành phần và số lượng: - Thành phần hồ sơ:
+ Sổ KSK định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015;
+ Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường hợp KSK định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách KSK định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện KSK định kỳ theo hợp đồng.
- Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)
Thời gian giải quyết: KSK đơn lẻ : 24 giờ (trong ngày), trừ trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện KSK
KSK tập thể: theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân/Tổ chức
Kết quả: Giấy khám sức khỏe
Yêu cầu và điều kiện: Không có
Lệ phí: Nộp theo mức phí thu phí hiện hành

 

Tài liệu đính kèm:

Mẫu khám sức khỏe cấp giấy phép lái xe

return to top