ADA 2022 trong điều trị đái tháo đường

Nội dung

Tóm tắt vài điểm mới của ADA 2022:

- Chẩn đoán ĐTĐ týp 1: tích hợp thêm Đồng thuận ADA/EASD 2021 về Quản lý ĐTĐ týp 1.

- Tầm soát ĐTĐ týp 2: nên bắt đầu từ 35 tuổi cho tất cả mọi người, thay vì 45 tuổi như khuyến cáo trước đây.

- Phần ĐTĐ thai kỳ: nêu rõ hơn về thời điểm và lựa chọn xét nghiệm tầm soát bất thường đường huyết sớm trong tam cá nguyệt 1 (trước tuần 15).

- Điều trị Tiền Đái tháo đường: thêm khuyến cáo liên quan metformin và đề cập kết quả khả quan của Vitamin D trong một vài nhóm dân số nhất định.

- Theo dõi đường huyết: Thuật ngữ Tự theo dõi đường huyết (bằng máy thử đường huyết mao mạch) (Self-monitoring of blood glucose - SMBG) được đổi thành tên đơn giản hơn là Theo dõi đường huyết (Blood glucose monitoring - BGM), phân biệt với CGM (continuous glucose monitoring) là theo dõi đường huyết liên tục.

- Bút insulin: hiện nay có những bút thông minh (smart pen), tên mới là bút insulin có kết nối (connected insulin pen - CIP), với khả năng ghi nhận và chuyển dữ liệu về liều đã sử dụng qua app điện thoại.

- Điều trị béo phì: FDA chấp thuận thêm một đồng vận thụ thể GLP-1 là semaglutide, bên cạnh liraglutide 3mg trước đây.

- Điều trị ĐTĐ: (1) Týp 1: tích hợp thêm Đồng thuận ADA/EASD 2021 về Quản lý ĐTĐ týp 1; (2) Týp 2: gần tương tự ADA 2021, sơ đồ giản lược hơn, thêm khuyến cáo nhấn mạnh tiếp tục dùng metformin dù đã khởi trị insulin.

- Phần Biến chứng mạch máu lớn: bàn luận thêm về kết quả các thử nghiệm DAPA-HF, DAPA-CKD, SOLOIST-WHF, AMPLITUDE-O, VERTIS-CV, SCORED, EMPEROR-Reduced.

- Tách Bệnh thận mạn ra một phần riêng khỏi Biến chứng mạch máu nhỏ, thêm khuyến cáo sử dụng finerenone.

Link tải PDF (Final): ADA 2022

 

Thực hiện bởi Dược lâm sàng - Thông tin thuốc

return to top