✴️ Hướng dẫn lâm sàng về các liệu pháp dược lý sẵn có cho COVID-19 của JHMI

Nội dung

Mục đích, phát triển và các nguyên lý hướng dẫn

Mục đích:

Mục đích của tài liệu này là cung cấp hướng dẫn điều trị dược lý cho các bác sĩ lâm sàng tại Bệnh viện Johns Hopkins (JHH) đang quản lý việc chăm sóc bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm bệnh coronavirus 2019 (COVID-19). Hướng dẫn được cung cấp dựa trên kiến thức, kinh nghiệm hiện tại và ý kiến chuyên gia. Mục tiêu là thiết lập và ban hành hướng tiếp cận chuẩn để điều trị dược lý cho những bệnh nhân nội trú của JHH được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Hướng dẫn này không nhằm thay thế hoặc loại bỏ việc quản lý và đánh giá lâm sàng cá thể hoá bệnh nhân tùy theo đánh giá tốt nhất của bác sĩ lâm sàng dựa trên những yếu tố bệnh nhân độc nhất.

Quá trình phát triển:

Paul Auwaerter, Bác sĩ, Giám đốc lâm sàng Khoa Truyền nhiễm của Johns Hopkins Medicine, đã triệu tập một nhóm các chuyên gia lâm sàng của Johns Hopkins về bệnh truyền nhiễm, phổi và chăm sóc đặc biệt, dược lâm sàng và dược để xem xét và cân nhắc các bằng chứng sẵn có về điều trị COVID-19.

Từ nhóm làm việc lớn, một nhóm viết nhỏ hơn đã được triệu tập để phát triển hướng dẫn. Nhóm đã họp cuộc gọi hội nghị hai lần để xác dịnh phạm vi hướng dẫn, xem xét bằng chứng, xem xét các tài liệu dự thảo và thiết lập sự đồng thuận.

 

NHÓM BIÊN DỊCH KHOA THẬN-LỌC MÁU BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Chủ tọa: PGS. TS. BS Phạm Văn Bùi – Cố vấn Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Thành viên đóng góp

  • ThS. BS Nguyễn Thanh Vân
  • BS Lê Thị Thu Thảo (1992)
  • BS Lâm Thị Mỹ Tiên
  • BS Nguyễn Hồ Duy 

​Toàn bộ văn bản xin vui lòng xem tại đây./.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ trên Zalo
return to top