Tại sao dụng cụ tử cung chứa đồng (TCU-380a) có thể sử dụng như một biện pháp ngừa thai khẩn cấp ?

return to top