✴️ Chlamydia nhuộm huỳnh quang (P2)

Nội dung

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh (xem Phụ lục 1 và Phụ lục 6).

Tiến hành kỹ thuật:

Chuẩn bị tiêu bản. 

Cố định tiêu bản. 

Nhuộm màu bằng FAST Auramin O.

Tẩy và nhuộm nền bằng FAST Decolorizer.

Đọc và đánh giá kết quả trên kính hiển vi huỳnh quang đèn LED.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Quan sát các tiểu thể Chlamydia trachomatis bằng vật kính 40 trên kính huỳnh quang đèn LED. Các tiểu thể Chlamydia trachomatis có hình tròn, bầu dục, riêng lẻ hoặc từng đám. tiểu thể bắt màu vàng sáng phát quang trên nền tối. Đếm số lượng tiểu thể và ghi kết quả như bảng sau:

Số lượng tiểu thể

Kết quả

Mức độ

> 50 tiểu thể/ 1 vi trường

(Đọc ít nhất 8  vi trường)

Dương tính

3 +

5-50 tiểu thể/ 1 vi trường

(Đọc ít nhất 20 vi trường)

Dương tính

2+

20-199 tiểu thể/ 1 dòng

(Đọc ít nhất 1 dòng)

Dương tính

1 +

1-19 tiểu thể/ 1 dòng 

Dương tính

Ghi số lượng cụ thể

0 tiểu thể/ ít nhất 1 dòng

Âm tính

 

Lưu ý: 1 dòng lam tương đương 40 vi trường. 

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Mỗi mẻ nhuộm không nên quá 12 tiêu bản, các tiêu bản để cách nhau ít nhất 1 cm.

Tiểu thể phát quang yếu có thể do tiêu bản sau khi nhuộm không đọc ngay, tiêu bản bị tiếp xúc nhiều với ánh sáng.

Tiểu thể phát quang yếu có thể do chất lượng hóa chất không đạt do bảo quản chưa đúng, quá hạn.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top