✴️ Định lượng Lambda (Phương pháp đo độ đục)

Nội dung

NGUYÊN LÝ

Đa kháng thể là hỗn hợp các kháng thể chuyên biệt thu được từ việc tạo miễn dịch cho vật nuôi (dê) với các protein của người. Hiệu giá, tính ái lực và tính tinh khiết của các kháng thể này phù hợp trong phương pháp đo độ đục. Trong phương pháp này, các protein trong huyết thanh mẫu bệnh phẩm (Lambda) phản ứng với chất kháng thể đặc hiệu (kháng protein) tạo tủa làm đục dung dịch có thể đo mức độ đục bằng máy đo quang để tính ra nồng độ Lambda.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Nhân viên thực hiện xét nghiệm có trình độ phù hợp.

Phương tiện, hóa chất

Bộ kít cung cấp

  • Dung dịch 1: chất hoạt hóa kháng thể 2 x 10 ml
  • Dung dịch 2: kháng huyết thanh 2 x 1 ml
  • Dung dịch 3: mẫu và chất chuẩn 2 x 10 ml

Điều kiện bảo quản : 2-8oC cho đến khi hết hạn trên nhãn.

Cảnh báo: tất cả các hóa chất đều chứa sodium azide <0. 1%. Lưu ý cẩn thận, không được nuốt, tránh tiếp xúc với da và bề mặt hở.

Người bệnh

Cần được tư vấn về mục đích làm xét nghiệm

Phiếu xét nghiệm Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thông tin về tên, tuổi, giới tính, khoa phòng, chẩn đoán của người bệnh và ghi rõ chỉ định xét nghiệm

 

CÁC BƯƠC TIẾN HÀNH

Chuẩn bị hóa chất và mẫu bệnh phẩm

Mẫu huyết thanh hoặc huyết tương

Mẫu ổn định trong vòng 4 ngày (2-8oC), 4 tuần ở -20oC

Để hóa chất và mẫu bệnh phẩm ở nhiệt độ phòng trước khi sử dụng

Dung dịch 3: pha loãng 20 lần với mẫu và với chất chuẩn

Vẽ đường chuẩn cho mẫu lần xét nghiệm

Chuẩn bị đường chuẩn

Để vẽ đường chuẩn, pha loãng chất chuẩn Lambda với dung dịch 3 để đạt được 5 mức nồng độ bao gồm giữa cho đến quá giới hạn đường tuyến tính

Đường tuyến tính : 150-2000 mg/dl

Pha mẫu

Phân biệt các ống đo từ 1 đến 5 cho 5 ống chuẩn Pha mẫu đo như sau:

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Vẽ hệ thống Cartesian trên giấy đồ thị: Nồng độ theo chiều ngang ( trục X) với đơn vị là mg/dl và độ hấp thu theo chiều dọc (trục Y)

Đánh dấu Hiệu các độ hấp thu (A2- A1) của 5 mức chuẩn trong so sánh tương quan nồng độ

Vẽ đường đi qua 5 điểm

Đánh dấu giá trị hấp thu (A2- A1) của mẫu để suy ra nồng độ

Chỉ số tham khảo: nồng độ chuỗi Lambda 330-720 mg/dl

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Sử dụng MSDS để tham khảo các hóa chất nguy hiểm

Giá trị đo được là giá trị tổng của toàn bộ chuỗi protein; chia 3 để đạt được giá trị nồng độ của chuỗi nhẹ.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top