✴️ Định tính βHCG – Nước tiểu

Nội dung

NGUYÊN LÝ

Miễn dịch: Que thử có chứa một kháng thể đơn dòng kháng βHCG. Nếu mẫu có chứa βHCG sẽ tạo thành một phức hợp với kháng thể đơn dòng kháng βHCG (xuất hiện hai vạch phản ứng); nếu βHCG không có trong mẫu, hoặc một hàm lượng rất thấp, chỉ xuất hiện một vạch phản ứng.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Cán bộ xét nghiệm khoa hóa sinh.

Phương tiện, hóa chất hóa chất:

Thanh thử βHCG.

Hóa chất được bảo quản ở 25-30ºC, hạn sử dụng theo ngày ghi trên hộp.

Người bệnh:

Cần được tư vấn về mục đích của việc làm xát nghiệm

Phiếu xét nghiệm:

Thực hiện theo chỉ định của bác sĩ lâm sàng.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Lấy bệnh phẩm:

Nước tiểu.

Nước tiểu; bảo quản ở 2-8ºC, ổn định trong vòng 7 ngày; bảo quản ở 25- 30ºC, ổn định trong vòng 2 ngày.

Tiến hành kỹ thuật:

Chuẩn bị hóa chất:

Chuẩn bị thanh thử βHCG.

Tiến hành kỹ thuật:

Nhúng ướt thanh thử vào nước tiểu.

Đọc kết quả sau 5 phút:

Âm tính: Xuất hiện một vạch ở vị trí C.

Dương tính: Xuất hiện hai vạch ở vị trí C và T.

Kết quả sau khi được đánh giá sẽ được chuyển vào phần mềm quản lý dữ liệu hoặc vào sổ lưu kết quả (tùy thuộc vào điều kiện của phòng xét nghiệm).

Trả kết quả cho khoa lâm sàng, cho người bệnh.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Giá trị tham chiếu: Âm tính

Dương tính: Có thai.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Trước phân tích:

Nước tiểu của người bệnh phải lấy đúng kỹ thuật, không lẫn máu, mủ.

Trên dụng cụ đựng mẫu bệnh phẩm phải ghi đầy đủ các thông tin của người bệnh (tên, tuổi, địa chỉ, khoa/ phòng, số giường…). Các thông tin này phải khớp với các thông tin trên phiếu chỉ định xét nghiệm. Nếu không đúng: hủy và lấy lại mẫu.

Trong phân tích:

Mẫu bệnh phẩm của người bệnh chỉ được thực hiện khi kết quả kiểm tra chất lượng đạt yêu cẩu của quy trình kiểm tra chất lượng.

Sau phân tích:

Phân tích kết quả thu được với chẩn đoán lâm sàng, với kết quả các xét nghiệm khác của chính người bệnh đó; nếu không phù hợp, tiến hành kiểm tra lại: Thông tin trên mẫu bệnh phẩm, chất lượng mẫu, phân tích lại mẫu bệnh phẩm đó.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

 

Chia sẻ trên Zalo
return to top