✴️ MTB IGRA (Interferon γ Assay)

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích     

Xét nghiệm hỗ trợ phát hiện nhiễm M. tuberculosis thông qua việc phát hiện interferon γ (IFN-γ) bằng kỹ thuật ELISA.

Nguyên lý

Phát hiện interferon γ do các tế bào miễn dịch tạo ra khi bị kích thích b i các mycobacterial peptides (ESAT-6, CFP-10 và TB7.7(p4)) dựa trên nguyên lý của kỹ thuật ELISA.

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện: Người thực hiện đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành xét nghiệm.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Người thực hiện có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành xét nghiệm.

Phương tiện, hóa chất

Trang thiết bị

Tủ ấm thường

Dàn máy ELISA

Máy ly tâm thường

Máy lắc phiến nhựa

Máy Vortex

Máy đọc phiến nhựa   bước sóng 450 nm và 620 – 650 nm

Tủ lạnh 20C - 80C

Micropipette đơn kênh thể tích từ 10 µl đến 1000 µl.

Bộ micropipette 8 kênh thể tích từ 50 µl đến 200 µl

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

Ghi chú: Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/50 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 4 lần/1 năm).

Bệnh phẩm

Máu toàn phần 4 ml lấy vào 4 ống, mỗi ống 1 ml theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ   trên.

Lấy bệnh phẩm

Lấy 1mL máu   tĩnh mạch vào trong mỗi ống QFT (4 ống).

Sau khi lấy máu xong, lập tức lắc các ống khoảng 10 lần vừa đ  mạnh để đảm bảo toàn bộ bề mặt bên trong của ống được phủ máu (để hòa tan)  toàn bộ các kháng nguyên trên thành ống.

Chuyển các ống tới phòng xét nghiệm nhiệt độ 17 – 27°C.

Máu phải được ủ ấm nhiệt độ 37°C càng sớm càng tốt (và trong vòng 16 giờ sau khi lấy máu)

Tiến hành kỹ thuật

Bộ sinh phẩm QuantiFERON®-TB Gold (QFT®) plus (VD hoặc bộ sinh phẩm tương đương)

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Xác nhận kết quả khi:

Giá trị trung bình OD cho Standard 1 phải ≥ 0,600 %CV của các giá trị lặp lại của Standard 1 và Standard  2 phải ≤ 15%

Các giá trị OD lặp lại của Standard 3 và Standard  4 phải không sai khác qua 0,040 đơn vị OD so với giá trị trung bình c a nó.

Hệ số tương quan tính từ các giá trị trung bình của các Standards phải ≥ 0,98.

Diễn giải kết quả

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Sai sót

Kết quả không xác định ho c không tin cậy có thể do:

Thực hiện sai các bước trong quy trình hướng dẫn.

Mẫu từ lúc lấy đến lúc được 37ºC lâu hơn 16 tiếng.

Lượng interferon γ quá nhiều heterophile antibody.

Xử trí

Tuân thủ đúng các bước qui trình hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn và độ ổn định hóa chất xét nghiệm trong bộ sinh phẩm sử dụng.

 

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top