✴️ Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích:

Xác định DNA đặc trưng của Mycoterium tuberculosis. 

Nguyên lý:

Dựa trên nguyên lý của kỹ thuật Real-time PCR. 

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành vi sinh.

Phương tiện, hóa chất:

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị:

Máy COBAS®TaqMan 48 Analyzer (Roche) và hệ thống máy vi tính (VD).

Bộ lưu điện.

Máy ly tâm dùng cho tube 0,2ml.

Máy ly tâm thường.

Máy ly tâm 25000 x g.

Máy ủ nhiệt.

Máy vortex.

Tủ an toàn sinh học cấp 2.

Tủ lạnh 2°C - 8°C.

Tủ âm sâu (-20o C) hoặc (- 80°C) (nếu có).

Micropipettes các thể tích từ 5 µl - 1000 µl.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

Định mức sinh phẩm và vật tư tiêu hao cho 30 mẫu/lần thực hiện (VD).

Ghi chú: 

Chi phí ngoại kiểm cho quy trình kỹ thuật được tính cụ thể theo Chương trình ngoại kiểm (EQAS) là 1/200 tổng chi phí dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao (với số lần ngoại kiểm trung bình 2 lần/1 năm).

Bệnh phẩm:

Đờm, dịch phế quản, dịch não tủy, các loại dịch khác, mảnh sinh thiết, phân.

Phiếu xét nghiệm:

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm:

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh (Xem Phụ lục 3).

Tiến hành kỹ thuật:

Bộ sinh phẩm COBAS®TaqMan MTB test - Roche (VD).

Thu nhận và Xử lý mẫu:

Phải đồng nhất và xử lý mẫu trước khi tách chiết DNA.

Tách chiết DNA.

Thực hiện phản ứng real-time PCR.

Khuyếch đại DNA, đọc kết kết trên máy COBAS® TaqMan 48. 

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Điều kiện của phản ứng:

Chứng âm: Không phát hiện (Target Not Detected).

Chứng dương: Dương tính (1 Positive).

Không nhận các kết quả của chứng không có giá trị khi xuất hiện thông báo lỗi (cờ báo flags):

Chứng âm: Invalid (không giá trị).

Chứng dương: Invalid (không giá trị).

Phân tích mẫu:

Mẫu dương tính: 1 Positive hoặc > 1 Positive.

Mẫu âm tính: Target Not Detected. 

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Việc lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản không đúng tiêu chuẩn có thể dẫn đến kết quả sai, cho dù phản ứng được thực hiện đúng.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top